ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Posolstvo Matky Elvíry

Ak existuje nejaká kategória ľudí, ktorí milujú, hľadajú a túžia po slobode, tak je to mládež. Mladí ľudia sú už unavení z masiek dospelých, hľadajú hodnovernosť, hľadajú čistotu, úsmev, radosť, ale toto všetko nie je niečo. Je to Niekto, je to Boh. Sloboda, ktorú hľadajú dnešní mladí, len ju nevedia rozpoznať, je Božia tvár. Kde sú modely, na ktoré môžu hľadieť? My, dospelí, čo ponúkame mladým? Čo im odovzdávame?
Sme ponorení do Ducha Svätého, ktorý denno – denne objíma náš život. Duch Svätý Tvorivý obnovuje veci po všetky dni, a dnes týmto novým stvorením sme my sami. Boh túži preniknúť až ku koreňom nášho príbehu, do období našej minulosti ktorá je často zranená, pretože stretnutie s Ním je zárodkom nového stvorenia, je neprestajnou jarou srdca. Keď idem k moru, rada si nasadím okuliare aby som mohla pozerať do hlbín.
Ak by sme sa posnažili zbaviť všetkých nepotrebných vecí, našich obáv, našich ambícií , našich túžob , nášho chcieť sa ukázať, ak odstránime toto všetko aj my budeme schopní žiť čistý a štedrý život s mnohými príležitosťami pomáhať, vidieť, vycítiť a slúžiť všetkým! My sa často krát pozeráme iba na to, čo robíme a či si to ostatní všímajú... ale nikto sa nezamýšľa nad tým, čo má hodnotu a to je ukryté v nás: je to moja bytosť, ktorá miluje, plače, usmieva sa a raduje sa.

V týchto posledných dňoch, ktoré nás pripravujú na veľkú noc Pána, môžeme kontemplovať a spoznať viac to, čo Ježiš pre nás spravil, Jeho lásku „až do konca“! Tam nájdeme zdroj schopnosti milovať a dať život, čo nám konečne dá zakúsiť plný život, ozajstný, ožiarený aj chvíľami kríža. Prosme si pomoc od Panny Márie, ktorá sa práve pri nohách Kríža svojho Syna stala Matkou a Učiteľkou, bezpečnou sprievodkyňou pre každého z nás.

V tomto pôstnom období sa pokúsme nežiť len to, čo sa nám páči, lebo pôžitok trvá len chvíľku, zatiaľ čo my máme právo žiť skutočnú radosť. Som si istá, že niekto už má skúsenosť, že keď sa vzdá pôžitku z nejakého „bombóna“, ktorý chcel veľmi zjesť, ako „útechu“ zakúsil radosť, ktorá nie je pominuteľná, ktorá trvá celý život! Musíme byť tvorcami radosti a sme toho schopní, pretože sme schopní povedať si „nie“: možno padneme desaťkrát a potom príde chvíľa, keď si dokážeme povedať „nie“ a to je neobyčajné víťazstvo! Tam sa tvorí radosť, a nie len pre nás.
Dobré ráno život môj!
Musíme sa zobudit ráno a povedat sebe samému: “Dobré ráno život môj!” Ak my nie sme prví milovníci nášho života, preco by nás iní mali milovat? Každý den musíte kontemplovat váš život v jeho novosti, pretože život je dynamika, život je Boh, ktorý každý den tvorí a znovu pretvára nové veci vo vnútri nás a mimo nás! My sa nevieme dostatocne cudovat, nikdy nemyslíme na to, že každý den Niekto dá vychádzat svetlu ... ani si neuvedomujeme a stávame sa banálnymi berúc za samozrejmé, že sa zobudím, že mám zdravie, že rozmýšlam, že milujem, že mám silu usmievat sa... Boh naopak pokracuje vo svojej vernosti, pretože sa o nás zaujíma, má nás rád a tvorí v každom okamihu novú budúcnost!
Kto stratí svoj život, nájde ho
Posolstvo mamy Elvíry
Kto stratí svoj život, nájde ho Práve sme skončili starý rok, aby sme začali žiť skutočnú novosť a preto nemôžeme byť rovnakí ako včera! Beda nám ak sa budeme vysmievať z Božej lásky... sme na svete pre Jeho lásku a môžeme žiť plný a skutočný život, bez kompromisov. Ale musíme vedieť aj trochu trpieť, lebo ak nie, dobro nezvíťazí a život zvädne. Ježiš nám to povedal: „Kto stratí svoj život, nájde ho!“
Skúsme darovať hoci len jeden úsmev, ale s čistým srdcom, bez očakávania odmeny a tak začneme zakusovať inú kvalitu života.
Čaká nás jedno stretnutie
Čaká nás jedno stretnutie, ktoré sa neskončí vianocami. Každý z nás má niečo, po čom v srdci túži, niečo skutočné, pekné, veľké. Ale aby sme sa mali dobre navonok, musíme si pýtať dary vo vnútri nás. To, čo robíme, nás niekedy sklame, pretože to neobjímame naším bytím, ale to tolerujeme ako niečo mimo nás, čo nám nepatrí a teda čo nás nesýti, nedáva radosť nášmu srdcu.
Dajme si pozor, aby aj dieťa Ježiš sa nestal len chvíľou mimo nás. Musí byť Niekým, kto nám dá odpovede vo vnútri nás, Niekým, kto nám dá silu robiť ozajstné rozhodnutia.
Svätosť je tvoj život
Svätosť je tvoj život, prežitý v pravde: jednoduchý, čistý, radostný.
Svätosť je pociťovať silu, ktorú si nikdy predtým nemal, pri tvojich každodenných krokoch, ako mať odvahu zmieriť sa s niekým, požiadať o odpustenie. Svätosť je rovnováha medzi tvojim myslením, rozprávaním a konaním: dosiahnuť túto hlbokú jednotu, chcieť byť slobodný od všetkého aj od seba samého a tvojich výkyvov nálady
Láska je najkrajší vynález Boha
Dostali sme veľký dar od Boha: povolal nás zažiť radosť z toho, že môžeme komunikovať lásku. Nemôžeme si nič namýšľať, je to veľký dar, láska je odmena ešte predtým ako vôbec milujeme, nie to námaha ale oddych, nie je to smútok ale radosť, nie je to únava ale sila. Naša láska musí byť vtelená, tak ako bola tá Ježišova; kto vie na koľkých ľudí sa Ježíš pozrel so žiarivými a čistými očami, aby im pomohol, povzniesol, utešil! Ak milujeme Ježiša, skôr čí neskôr, oheň jeho lásky bude chrliť z nás, a ľudia sa po pohľade na nás budú obracať.
ĎAKUJEME!
Na záver Festivalu Života, z našich sŕdc vychádza jedine jednoduché, ale úprimné slovo: ĎAKUJEME!
ĎAKUJEME Bohu Života, ktorý nás požehnal krásnym počasím, ktorý sa o nás postaral zo svojom Prozreteľnosťou, ktorý nás ochránil od nebezpečenstiev, ktorý nám pomohol vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru , ktorá bola medzi nami všetkými, ľuďmi z celého sveta...
Pripravujeme sa na narodeniny Komunity, ktoré sme pred mnohými rokmi „pokrstili“ menom: „Festival Života“. Sú to štyri dni radosti v Pánovi, na oslavu života, života mnohých mladých a rodín, ktoré majú meno, majú tvar a tu znovu našli pravý zmysel ich existencie! Chcela by som povedať každému jednému z Vás: „Zober do rúk svoj život a uvedom si akým je cenným darom, je taký dôležitý, je jediný. Znovuobjav radosť zo života, krásu darovať život!
Byť autentickí nie je vždy prirodzené; musíme to chcieť, lebo niekedy sme aj my ako farizeji a žijeme falošným spôsobom. Musíme nájsť zdroj autenticity, pravdy, transparentnosti a ten prameň života sa nachádza „v srdci“. Boh je Srdce. Jeho srdce je v nás a my žijeme v Ňom...
Maria, žena viery
Opäť sa presvedčme, že naša viera je život! Koľko krát sa nám Maria v posledných storočiach zjavila, aby sme vždy hlbšie uverili v moc viery. Je to viera, ktorá nám dáva silu, istotu, pokoj; viera je naším obrovským bohatstvom, a Maria žila vo viere, žila iba zo sily, ktorú jej dávala viera.
Apríl
Toto je naše Veľkonočné prianie: kráčajte spolu s nim a nikdy sa nezastavte. Kráčajme napred a stretneme naozaj toho Ježiša ktorý je odpoveďou na všetky naše otázky; on je naša odpoveď, nehľadajme inde...
 
Peter je živý!
Peter zostal na zemi v osobe pápeža. Kto sa doteraz k nemu aspoň raz nepriblížil, nemôže pochopiť žiariace tajomstvo tejto živej prítomnosti Petra, ktorý v pápežovi prebýva. Takže choď tam, pozri sa mu do očí a uvidíš, že Peter je nažive, pretože približujúc sa pocítiš, že tam je nežnosť Božia, krása prítomnosti jedného človeka, ktorá nepominie a dáva ti  istotu. Tam pocítiš jednu dimenziu, ktorá nie je len pozemská a nie je len historickým okamihom; je tam niečo čo presahuje to, čo vidíš, je to niekto iný, kto žije v osobe, ktorú stretneš: to je Peter, ktorý nás neustále vedie na stretnutie s Pánom...
Február
Áno, láska plodí lásku a dnešný svet naliehavo potrebuje ľudí schopných prinášať nádej. Potrebujeme nové rodiny. Ak sa obnoví rodina, ak sa rodičia obrátia, deti budú spasené. Toto je výzva, ktorú nám Ježiš dáva a od ktorej závisí budúcnosť naša a našich detí...
Január
Tento život je cesta, sme na púti so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle, ktorí veria v život, lásku a odpustenie. A je nás veľa, pretože viem, že ste tam vy: muži a ženy, ktorí veria v život, ste ľuďia, ktorí veria v lásku, lásku, ktorá je súcit, ktorá je odpustenie, ktorá znovu začína, láska, ktorá je verná! Koľko ľudí čaká na tieto veci aj v prípade, že neveria v Boha! Máme šťastie, že toto všetko nielen poznáme a hľadáme, ale môžeme to realizovať, veriť a prežívať stretnúc nášho Stvoriteľa...
Viera zvíťazí
Viera je Niekto v nás, kto je väčší ako naše sklamania a mocnejší ako akékoľvek zavreté dvere. Panna Mária nosila túto prítomnosť v sebe, vo svojom lone. Viera sa v nej stala telom, bol to život Dieťaťa, ktoré chránila a ktorým sa cítila byť chránená. Vieru si musíme chrániť, no zároveň je to viera, ktorá chráni nás!
Viera, potravou pre život
Učíme sa krôčik po krôčiku, hovorením, počúvaním, pracovaním, študovaním ... vo všetkom, čo zažívame každý deň je možné realizovať našu vieru. V každej situácii, ktorá sa deje opakujme v srdci: verím v Boha! Ak sa naučíme oprierať sa o Neho, ak sa spoliehame na Neho, budeme oveľa lepší, oveľa usmievavejší, oveľa schopnejší milovať sa navzájom. Musíme sa naučiť prežívať silu viery, svetlo viery, radosť z viery. Viera je kompas, ktorý nás vedie po celý deň, viera nás premieňa, zmení nás...
Ísť k všetkým bez rozdielov
Pred davmi hladných, ktorí ho aj dnes hľadajú, ktorí ho chcú počúvať, On nás opäť prosí, rovnako ako apoštolov, aby sme ich nasýtili darujúc samých seba, čo znamená lámať sa ako chlieb na stole sveta, ktorý trpí hladom po nádeji, radosti a pokoji.
Skutočnou misiou je ísť a učiť sa od každého, ísť a dovoliť nášmu srdcu, aby sa vzdelávalo, aby vibrovalo, pretože niekedy máme srdce z kameňa, z ľadu, srdce plné myšlienok a plánov.
Stať sa priateľmi vo viere
Kráčame cestou, na ktorej by naša viera mala priniesť ovocie a ovocím viery je dobročinnosť, láska. Viera neznamená len veriť v Boha a ostať stáť so založenými rukami alebo modliť sa, možno stráviť veľa hodín v adorácii pred Ním a potom zabudnúť, že Boh, ku ktorému sa modlíš je Bohom, ktorý sa darúva, ktorý si "špiní ruky" milujúc. Modlitba, ak je pravdivá, vyživuje vieru, ktorá sa stane dobročinnosťou odejúc si rúcho služby. Teda aj ty sa musíš darovať blížnym, musíš si "zašpiniť ruky" v službe a ak toto chýba, chýba radosť zo života.
Znovu sa zrodí láska k životu
To, čo každý z nás vyhľadáva je opravdivé priateľstvo, veľké priateľstvo. „Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2,18): sám Pán nás stvoril s túžbou po spoločenstve, po priateľstve medzi nami. On do nás vložil hlbokú túžbu konať dobro, porozumieť iným, vedieť milovať, odpúšťať, znovu začínať s radosťou, kráčať spoločne.
Nechajme žiariť plody krstu
Boli sme povolaní, aby sme oznamovali, že táto ozajstná radosť je v jednoduchosti, v odvahe lásky, aby sme ukázali, že keď prežívaš život zakorenený vo viere je to úplne iná vec: je to plnosť!
Náš radostný život sa potom stane svedectvom o skutočnej kráse kresťanského života, bude efektívnejším ohlasovaním Radostnej zvesti, odhalí všetky chutné plody sviatosti krstu.
Chceme dôverovať Márii, ktorá povedala „áno“, totálne a bezpodmienečné „áno“ Otcovi a tak sa stala matkou Božieho syna a matkou ľudstva v prijatí nás pod krížom prostredníctvom Ježišovej výzvy, keď jej povedal: „Žena, hľa tvoj syn!“ ukazujúc na Jána. V ňom bol prítomný každý z nás, ktorý potrebujeme dať osobnú odpoveď Márii. Táto žena je slávou neba a zeme, pretože bola veľmi pokorná, veľmi krehká, veľmi bohatá vo viere...
Požehnanú Veľkú noc!
Svet aj dnes, podobne ako včera, očakáva veľkonočnú zvesť nádeje, očakáva radosť z poznania, že smrť bola navždy porazená, že jeden človek slobodne daroval svoj život a zaplatil výkupn. za nás všetkých. Boh dnes očakáva naše „áno“, aby ozvena tohto zvestovania mohla prísť ku všetkým ľuďom, k bohatým aj chudobným, k profesorom aj analfabetom, k dobrým aj zlým, mužom, ženám a deťom...
Marec
Milí priatelia, bola som veľmi dojatá posolstvom Svätého Otca na tohtoročné pôstne obdobie. Je veľkou pomocou pre nás z komunity, ktorí sa túžime naučiť v tomto roku prežívať ohromný dar skutočného priateľstva s Bohom a medzi sebou. Takto sa k vám s veľkou radosťou pripájame a želáme vám požehnaný pôst, pozostávajúci z mnohých sebazaprení, ale aj z mnohých prekvapení, ktoré nám Pán túži darovať. Je len na nás otvoriť srdce a prijať ich...
To, čo každý z nás vyhľadáva je skutočné priateľstvo: pravda, čestnosť, láska.
Samotný Pán nám vložil do srdca túžbu po spoločenstve, vzájomnom priateľstve. On do nás vložil túžbu po dobre, pochopení, schopnosti milovať, odpúšťať, znova začínať s radosťou. Naučme sa teda od nich, že naše skutočné dobro, naše šťastie nie je to, čo nás vychvaľuje, ale je to byť bratmi a sestrami, oddanými priateľmi, bez ambícií dôjsť ktovie kam, ale v hĺbke, sami!

Nastal čas pozrieť sa so vlastného vnútra
Nastal čas pozrieť sa do nášho vnútra a stať sa navzájom skutočnými priateľmi. Aby si bol schopný rozdávať priateľstvo, musíš dôkladne spoznať seba samého, objaviť, kto si a byť schopný o tom hovoriť bez strachu. Poďme odhaliť modly, ktoré nás zožierajú zvnútra a nakoniec nás nechajú celkom samotných: sebectvo, pýcha, nadradenosť a ľahostajný prístup. V každom jednom mužovi i žene musíme znovu objaviť tú časť, ktorá je schopná milovať nežne, dobrotivo a milosrdne.
 
„Príď Pane Ježišu!“
Príď, aby sme boli schopní čítať a prijať znamenia dnešných časov, znak, aby sa človek vrátil k Tebe.
Príď, aby ľudstvo znovu sa vracajúc k Tebe odhalilo vzájomné bratstvo. Príď, aby sa rešpektoval a chránil život detí. Príď, lebo potrebujeme vložiť do srdca toho Otca, ktorého nám Ty prichádzaš zjaviť znepokojenie, utrpenie, hriech, sklamanie našich sŕdc.
Príď, lebo Ťa potrebujeme, Boha, ktorý je Otcom, priateľom, láskou, ktorá čaká, pravdou, ktorá pozdvihuje, svetlom, ktoré osvecuje, slnkom, ktoré vychádza a zohrieva ľudské srdce.
Svätosť je živé stretnutie s Ježišom
Svätosť je cesta, je to dynamická skutočnosť. Prináša konkrétne ovocie, ktoré sa stáva láskou, podrobením sa, stratou vlastného života, aby druhí mohli spoznať Božiu lásku.
Svätosť nie je niečo abstraktné, ale je to živé stretnutie s Ježišom, ktorý sa stáva slúžiacimi rukami, bežiacimi nohami, dívajúcimi sa očami, darujúcim sa telom a krvou. Takto žiť má zmysel.
Pozerať sa na život s úžasom
Misie sú v našom srdci, v živote každého veriaceho. Sú úsilím, pozvaním, naliehavosťou vpísanou do našej viery. „Beda nám, ak neevanjelizujeme“, vediac, že prvé slovo má náš prežívaný život.
Misie sú službou kresťanov ľudstvu, vykonávanou v nezištnej a nezaujatej konkrétnosti, v sprítomňovaní Ježiša všetkým tým, ktorí sa nachádzajú v rozpakoch, v utrpení, v chudobe, v nespravodlivosti.
Keď sme poslali prvých sedem mladých misionárov do Libérie, pozvala som ich dívať sa na všetko, čo odhalia očami detí, s nadšením. Potrebujeme sa nadchnúť! To znamená nepozerať sa na život očami plnými strachu, mysliac si: „Ktovie, čo sa mi teraz stane!, ale očami dôvery. Deti sú presne takéto: pozerajú sa na život s nádejou, s otvoreným srdcom.
Eucharistia, veľkolepý dar Boha ľudstvu!
Každý z nás by chcel dostať poštu, každý z nás túži dostať nejaký list. Boh pozná tento náš smútok, našu túžbu byť milovaný, byť pripomínaný, našu túžbu vstúpiť do tajomstva života, ktorý veľakrát má mnoho problémov. Boh to vie, preto sa vynasnažil poslať nám jeden „list“! Spomeňme si nato. Božie slovo je tým „listom“ jeho lásky a On nám ho ponúka na každý deň...
MLADÝMI NAVŽDY!
Ak existuje nejaká kategória ľudí, ktorí milujú, hľadajú a túžia po slobode, tak je to mládež. Mladí ľudia sú už unavení z masiek dospelých, hľadajú hodnovernosť, hľadajú čistotu, úsmev, radosť, ale toto všetko nie je niečo. Je to Niekto, je to Boh. Sloboda, ktorú hľadajú dnešní mladí, len ju nevedia rozpoznať, je Božia tvár. Kde sú modely, na ktoré môžu hľadieť? My, dospelí, čo ponúkame mladým? Čo im odovzdávame? Oni chcú vidieť vieru, lásku, štedrosť, chcú vidieť opravdivé obrátenie, ktoré sa rodí zo srdca. Sú unavení zo slov, ale vedia prijať pravdu o tom, čo vidia.
Boh sa postará!
Boha, ktorý je Otcom, som spoznala ešte v detstve. Naučila som sa mu dôverovať, keď chudoba bola najkrutejšia, teda keď sme nemali naozaj nič. Vtedy som často počula moju mamu, ako sa modlievala: „Svätý Boží kríž, neopúšťaj nás!“ Nikto nechce trpieť, ja som však v detstve pochopila, aké je v živote dôležité naučiť sa žiť aj kríž ako Božiu prozreteľnosť, pretože kríž je našou matkou a my ho musíme milovať a objať, aby sme dokázali žiť dobre všetko ostatné.
Príď Duchu Svätý, príď k nám srkze Máriu!
Duch Svätý nás túži pretvoriť začínajúc práve tam, kde nás život zranil. Musíme mu dať len povolenie na vstup a pôsobenie.
Duchu Svätý my potrebujeme oheň, byť zohrievaný tvojim ohňom. Zošli ho so svojim svetlom do toho prázdna, do tmavých oblastí, ktoré ešte nosíme v nás. Zošli svoje svetlo, lebo chceme byť ženami a mužmi šťastnými, pokojnými, dôveryhodnými, schopnými usmievať sa, hovoriť, rozprávať a prosiť o odpustenie, pretože len Ty môžeš vstúpiť a znovu v nás prebudiť túžbu po dobre a stretnutí sa s Tebou.
Vzkriesený Ježiš nás očakáva!
Radujme sa, pretože Ježišovo vzkriesenie je veľkolepou oslavou života! Len si pomyslite, ak by nedošlo k Jeho víťazstvu nad smrťou, nikdy by sme sa nespoznali, neboli by sme dnes tu. Veľkonočná vigília je najväčšou, najradostnejšou, najžiarivejšou nocou života, celého života, všetkých storočí, je to ten najvýznamnejší moment dejín: Ježiš opúšťa hrob a Jeho život víťazí nad každou smrťou a každým hriechom!
Apríl
Kráčame v ústrety Veľkej noci, v ústrety srdcu našej viery - Ježiš zomrie a vstane z mŕtvych za nás. Kľaknime si pred krížom, pokloňme sa mu, prosme o dar súcitného srdca, ktoré je schopné dojatia pri pohľade na lásku Boha, ktorý dal všetko za nás. Nebráňme sa dojatiu pre Ježiša, tak ako on sa dojíma pre nás...
Február

Je to dar od Toho, ktorý nás stvoril – stačí, aby sme mu otvorili dvere. Je na nás, aby sme ho prijali a povedali „áno, nech sa tak stane“. A keď sme plní lásky, zároveň prekypujeme šťastím a máme chuť darovať radosť všetkým ľuďom, „vyhrnúť si rukávy“ a slúžiť životu.

Január
Som stále viac presvedčená o tom, že jediným prameňom života je Boh. A my sme sa zrodili z tohto prameňa Svetla. Aj keď si to plne neuvedomujeme, láskyplná Božia náruč objíma celý náš život. Každý náš nádych a výdych je Božím dychom, ktorý vanie vo vnútri v nás.
Aj dnes môžeme prežiť stretnutie s týmto Bohom, ktorý sa sám od seba chcel zjaviť v „plnosti“ časov skrze Slovo Otca, ktoré sa volá Ježiš z Nazaretu. On nám práve teraz zvestuje, že náš život je Bohom milovaný.
November
Svätosť je súčasťou kresťanského srdca, patrí nám, je to náš odev, je to plná realizácia nášho života. Je to cesta Lásky, ktorá sa stáva darom v jednoduchosti života, ktorý objavil svoju plnosť.
Svätí nás sprevádzajú cestou života a hovoria nám, že ak nedarujeme život Bohu a bratom, premárnime ho! Svojim životom nám zvestujú, že „blaženejšie je dávať, ako prijímať“, že jediným pravým zmyslom života je Ježiš!
Október

Byť naozajstnými misionármi znamená predovšetkým „opakovať“ Ježiša.

On bol skutočným, veľkým misionárom Otca – vynaložil úsilie, vzdal sa svojej božskej prirodzenosti a prijal našu úbohú ľudskú prirodzenosť, trpel pre nedostatok spánku, hlad, prenasledovanie, poníženie... presne tak ako my.

V prvom rade musíme veriť v tento prameň Lásky a Života, ktorým je Ježiš z Nazaretu. Dal za nás seba samého a urobil to slobodne, s radosťou, s odvahou, s veľkou Láskou.

September
V živote som pochopila, že láska je všetko, je prítomná vždy, kdekoľvek, že láska napriek všetkému ostáva. Aj keď sa ocitneme uprostred mnohých ťažkostí, keď zakúsime „ťarchu“ našej slabosti, musíme dovoliť láske, aby žila vo vnútri v nás, mimo nás, okolo nás. Sme deti Otca, ktorý je prameňom lásky. Boh je láska!
Júl
Verím v Boha Otca, verím v Ježiša Krista, verím v Ducha Svätého... Tieto slová vyjadrujú základnú pravdu o našom živote, ktorou je viera. Iba ak sa oprieme o Niekoho iného, ak Mu dôverujeme, iba vtedy zakúsime skutočný pokoj, ktorý sa rodí z istoty, že Otec Stvoriteľ nás chcel od večnosti, že Syn Spasiteľ nás neustále obnovuje a vykupuje, že Duch Svätý Láska nás objíma a sprevádza každý deň.
Máj
Dovoľme, aby tento rok v mesiaci máj rozkvitlo každý deň niečo nové, svieže, podobne ako aj v prírode, v ktorej sa všetko premieňa na krásu, na radosť. Každý deň vypučí nový kvet, zakaždým krajší, žiarivejší, voňavejší. Pokúsme sa modliť ruženec celým srdcom...