ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Viera, potravou pre život


Viera nie je niečo, čo sa môže ovládať a robiť si s ňou to, čo chceme. Viera je Niekto, kto koná v nás a premieňa náš život. Je prítomný v nás Duch Svätý, Pán, ktorý je život a ktorý daruje život! Musíme mať túto istotu, pretože by sme tu neboli a bez viery by nič neexistovalo. Učíme sa krôčik po krôčiku, hovorením, počúvaním, pracovaním, študovaním ... vo všetkom, čo zažívame každý deň je možné realizovať našu vieru. V každej situácii, ktorá sa deje opakujme v srdci: verím v Boha! Ak sa naučíme oprierať sa o Neho, ak sa spoliehame na Neho, budeme oveľa lepší, oveľa usmievavejší, oveľa schopnejší milovať sa navzájom. Musíme sa naučiť prežívať silu viery, svetlo viery, radosť z viery. Viera je kompas, ktorý nás vedie po celý deň, viera nás premieňa, zmení nás.
Častokrát sa pýtam, prečo máme stále toľké obavy? V akom bode je naša viera? Ak veríme, Božie slovo nám hovorí, že láska a svetlo Božie vyháňajú strach: „Láska nepozná žiadny strach." Ale je tu Ježiš pre mňa? Ježiš naozaj vstal z mŕtvych? Ježiš je skutočne živý? Vidíte to na vlastné oči? Nie! Ale očami srdca, prostredníctvom života vo vnútri vieme, že áno, že je živý, že je tu skutočne prítomný, že vstal z mŕtvych a vidím to.
"Verím v jedného Boha": táto pravda musí vstúpiť do srdca, každý z nás ju musí cítiť vnútri, pretože to je jeden fakt, jedna skutočnosť. My sme konteplovali, videli a prežívali všetko to, čo vyznávame v modlitbe Verím v Boha: Boh, ktorý zostupuje, stáva sa telom, je blízko, ukrižovaný, vzkriesený Kristus, Syn, Duch Svätý, Otec ... toto sú Ľudia, ktorí nám dávajú skutočný život. Musíme dovoliť prejsť týmto slovám viery z úst do srdca opakovaním: „Verím, verím, verím." Viera sa tak stane potravou pre život: nasýtime sa tak niečim cenným, čo žije v nás a čo napĺňa dušu. A potom pomaly, keď "Verím" vstúpi do srdca, keď sa stane dychom nášho srdca, pocítime túžbu svedčiť všetkým, že ak "Verím v Boha," život je krajší, reálnejší, žiarivejší, pokojnejší! Viera je skutočným bohatstvom života!

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku