ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

Vstup do Komunity

Kolokviá vo svete  | 

Prevažná väčšina mladých ľudí, ktorí sa na nás v týchto rokoch obracajú so žiadosťou o pomoc, sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, prežívajú hlboký smútok a často prichádzajú zo sveta drogovej závislosti. Iní žiadajú o možnosť prežiť s nami určitý čas, kedy sa naplno venujú sebe a službe druhým, pretože v našom štýle života vidia cestu, ktorá im pomôže rozlíšiť Božiu vôľu a tak spoznať vlastné povolanie.
Dôvody, ktoré privádzajú do Komunity môžu byť rozdielne, ale ponúkaná cesta znovuzrodenia je jediná a jednoznačná: stretnutie so vzkrieseným Kristom, a to skrze život modlitby, práce, obety, úprimného priateľstva a zdieľania sa.

Chlapci a dievčatá v ťažkostiach 
 
Rodiny poznačené ťažkým krížom závislého syna alebo dcéry, ktoré sa na nás obracajú, sú požiadané zúčastniť sa na niekoľkých kolokviách a na pravidelných stretnutiach rodičov, ktoré sú organizované na rôznych miestach Talianska a celého sveta. Na Slovensku sa konajú klubové stretnutia rodičov každý týždeň v piatok v Piešťanoch. Na stretnutiach rodičia získavajú praktické rady ako pomôcť svojim deťom v čase, kedy sa rozhodujú vstúpiť do Komunity. 
Na týchto miestach majú tiež vzácnu možnosť stretnúť rodičov, ktorí už majú syna alebo dcéru v Komunite, snažia sa kráčať cestou obrátenia a ktorí sú ochotní vypočuť, poradiť, byť oporou.
„Kríž“, ktorý prináša do rodiny dieťa závislé na drogách, sa často stáva dôvodom k zamysleniu, k hlbokej premene a k opätovnému nadobudnutiu pokoja a rodinnej jednoty.

Skúsenosť 
V posledných rokoch nás početní mladí ľudia požiadali o možnosť prežiť „silný“ čas spolu s nami, a to aj napriek tomu, že neprežili drámu závislosti a vylúčenia na okraj spoločnosti.
Komunita ponúka všetkým bez výnimky rovnakú cestu, pretože sme presvedčení o hĺbke a veľkosti jednoduchého kresťanského života prežívaného deň po dni.
V týchto rokoch sme dospeli k formulovaniu niekoľkých podmienok, ktoré predkladáme tým, ktorí chcú vstúpiť na „skúsenosť“, aby im pomohli vyťažiť čo najviac z času prežitého v Komunite.

Podmienky prijatia na “skúsenosť” do Komunity
Mnoho mladých ľudí, hoci nemali problémy s drogami alebo ťažkosti s vylúčením na okraj spoločnosti, nás v posledných rokoch požiadalo o možnosť žiť určitý čas s nami, aby znovuobjavili alebo spoznali zmysel života, aby opäť nadobudli životnú radosť, aby jasnejšie spoznali Božiu vôľu, aby sa naučili milovať... Ak uvažujete o skúsenosti, je veľmi dôležité úprimne nám napísať skutočné dôvody takéhoto rozhodnutia a čas, ktorý máte k dispozícii.
Zo skúsenosti posledných rokov žiadame, aby „skúsenosť“ trvala minimálne 45 dní, a to z toho dôvodu, aby čas prežitý v Komunite nebol iba ďalšou spomedzi mnohých skúseností, ale aby zanechal hlbokú pečať na srdci a predznačil začiatok novej cesty obrátenia a viery.
„Skúsenosť“ je osobitne odporúčaná manželkám/snúbeniciam chlapcov v Komunite, aby ony samé zvnútra zakúsili to, čomu sa chlapec učí, a aby boli neskôr schopné kráčať správnym smerom po boku milovanej osoby.
Aj pre tých, ktorí žiadajú o možnosť skúsenosti v misiách, je nevyhnutné najskôr prežiť určitý čas komunitného života v jednom z domov v Európe, aby sa dobre pripravili a predovšetkým spoznali náš štýl života a služby.
Od mladých ľudí, ktorých priťahuje charizma Komunity a cítia vo vnútri povolanie k zasvätenému životu, žiadame o overenie povolania priamo „na bojisku“, čiže žiadame aby prežili aspoň šesť mesiacov v jednom z našich domov. Veríme, že toto je najlepším a konkrétnym rozlišovaním povolania.
Počas „skúsenosti“ sa chlapec/dievča plne zúčastňuje na živote spoločenstva, bez „únikov“ alebo „skratiek“, na chvíľach modlitby, zdieľania, revízie života a práce.
Veríme, že toto je poctivý spôsob, ako seriózne počúvať Boha: deň naplnený modlitbou a prácou, v bratskom spoločenstve, ktoré ti nedovolí „uniknúť“ od samého seba, ale ktoré ti pomôže pozrieť sa do svojho vnútra a predovšetkým stretnúť Pána v tvojom konkrétnom životnom príbehu.

Piatkový klub - Piešťany
Rodičovské kluby sa stretávajú každý piatok (okrem Veľkého) o 19.00 hod. v klubovni 9. Základnej školy na ulici F.E. Scherera 40, na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch. Ostatné, podrobnejšie informácie o vstupe, kolokviách a pod. dostanete na klube. Ak chce prísť mladý človek, ktorý rieši svoje problémy sám, bez rodičov, môže kľudne prísť.

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku