ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

O nás

Náš príbeh  |  Matka Elvíra  |  Cirkevné uznanie  |  Rodina mnohých farieb  |  Náš životný štýl  | 

Z vnuknutia Ducha Svätého a vďaka otvorenosti jednej zasvätenej osoby, sestry Elvíry Petrozzi, sa v júli 1983 zrodila Komunita Cenacolo, ako nežná odpoveď Boha Otca na zúfalý výkrik mnohých mladých ľudí -  unavených, sklamaných, zúfalých, narkomanov, ale aj tých, ktorí neboli drogovo závislí. Všetci však hľadali radosť  a pravý zmysel života. S Komunitou spolupracujú dobrovoľníci, Bohu zasvätené osoby a rodiny, ktorí žijú v Komunite, 
a naplno, v úplnej nezištnosti sa venujú službe tomuto dielu. Komunita je uznaná Cirkvou ako Medzinárodné združenie veriacich pápežského práva. „Materský dom“ Komunity sa nachádza na návrší v meste Saluzzo, v provincii Cuneo (Piemont), na severozápade Talianska. 
V posledných  rokoch sa zrodili početné nové fraternity – domy Komunity.
V súčasnosti je ich 56, sú rozptýlené
po celom Taliansku a aj po celom svete. Slovenský dom sa nachádza v Kráľovej pri Senci.Na miestach, kam nás privedie Božia prozreteľnosť, túžime byť malým, ale žiarivým svetlom vo svete temna, znakom nádeje, živým svedectvom, že smrť nemá posledné slovo. Tým, ktorí klopú na dvere Komunity, ponúkame jednoduchý
a rodinný štýl života, znovuobjavenie práce, prežívanej ako dar, skutočné  priateľstvo  a vieru v Božie slovo, ktoré sa stalo telom v Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel a bol vzkriesený. Veríme, že autentický kresťanský život je tou pravou odpoveďou na každú tieseň ľudského srdca a že jedine Ten, ktorý ho stvoril, dokáže oživiť zmätené srdce poblúdené v životných skúsenostiach, ktoré mu nedávali zmysel. Túžime, aby našou silou bola nezištná Láska, tá Láska, ktorá pramení z Kristovho kríža a ktorá vracia život mŕtvym, slobodu väzneným
a zrak nevidiacim. My ako prví žasneme nad tým, čo Pán koná pred našimi očami, a ďakujeme za to, že každý deň môžeme byť očitými svedkami Jeho vzkriesenia, ktoré navracia úsmev do tváre tým, ktorí už stratili každú nádej.


š príbeh v obrazoch

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku