ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Najnovšie správy z Afriky

Milá Matka Elvíra, Otec Stefano a všetci,
vaše modlitby nám priniesli veľa milostí, pokoja a radosti v libérskej zemi. Skutočná oslava sa začala už pred niekoľkými týždňami, pretože bolo medzi nami cítiť jednotu a entuziazmus, ktoré sme prežívali pri príprave domu a organizovaní dňa...
Najdrahší,
prichádzame z Libérie, aby sme vám povedali, že sme s vami spojení v týchto dňoch sviatku života.
Sviatku nášho života, sviatku našej drahej Matky Elvíry, pretože aj vďaka jej "áno" dnes môžeme povedať: "Ďakujem, že existujem, že existujeme"...

Drahá Matka Elvíra, otec Stefano a všetci ostatní,
Ježiš vstal z mŕtvych a my sme ho naozaj videli, stretli, vrhli sme sa mu k nohám ako Mária Magdaléna, aby nemohol odísť. Naopak On nás rozposiela dnes bežať so srdcom plným radosti a povedať celému svetu, že On je živý, prítomný v našich životoch teraz vzkriesených, plných túžby darovať sa pre všetkých!