ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

 

Misia Svätej Bakhity, Veľká noc 2014

“Hľa, Ježiš im vychádza v ústrety a hovorí:« pozdravujem vás».
Oni sa k nemu priblížia, objímajú mu nohy a klaňajú sa mu.”

Najdrahšia Matka Elvíra a všetci ostatní,

so srdcom plným radosti v tejto Veľkej noci z nového stretnutia so zmŕtvychvstalým Ježišom vám od neho vyprosujeme všetky milosti, ktoré potrebujete.

Tento rok sme mohli prvykrát prežívať pôstne obdobie spolu s našimi deťmi. Ich prítomnosť nám pomohla pripraviť sa na Veľkú noc s väčším sebazaprením, snažením sa a hĺbkou vysvetľujúc im zmysel týchto štyridsiatich dní, kontemplujúc spolu s nimi Ukrižovaného a pripravujúc ich na Ježišovo vzkriesenie. Takto sme narástli aj my a naša viera sa posilnila.

Začali sme veľkonočné trojdnie umývaním nôh. Niektorí z nás išli do farnosti, ale pre ostatných bolo darom prežívať túto chvíľu doma. Sestra Lucia umývala nohy našim starším deťom a lámala s nimi chlieb poslednej večere. Udivovalo nás vidieť našich maličkých, ktorí prežívali túto chvíľu s vážnosťou a s hlbokou účasťou.

V piatok popoludní sme všetci odišli do farnosti a niektorí z nás sa zúčastnili „drámy” organizovanej mladými z „Farnosti svätého Gabriela”. Aj napiek tomu, že katolícka Cirkev je prítomná v Libérii len sto rokov a v tejto zemi sú rôzne náboženstvá aj lokálne cirkvi, Otec Paul a naši farníci sa snažili modliť so srdcom. Libérijčania sú mladým národom a sú na ceste, kedy potrebujú byť vedení. Každým rokom sa učia stále viac, čo to znamená byť živou súčasťou katolíckej Cirkvi.

V sobotu večer a v nedeľu sme sa zúčastnili programu našej farnosti a s veľkou radosťou sme prijali Ježiša, ktorý ešte raz zvíťazil nad tmou hrobu a prišiel nám v ústrety povedať: „Radosť moja, ja som vstal zmŕtvych… vstal si zmŕtvych aj ty???”

Ostávame spojení modlitbami zverujúc sa pod ochranu Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Matky zmŕtvychvstalého Ježiša. Máme vás veľmi radi!!!

Deti, tety, ujovia, rodina Pellicioli a sestry cenacolskej libérijskej rodiny

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku