ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Misia Svätej Jozefíny Bakhity Virgínia 10. júl 2014

“Veselého darcu miluje Boh”
                          (2Kor 9,7)

Najdrahšia Matka Elvíra a všetci,
počas týchto dní milostí oslavujeme náš život a ďakujeme komunite, ktorá nás učí žiť život, ktorý sa daruje s radosťou, život ktorý sa s radosťou spotrebuje a „neplesnivie“. Koľko príležitosti nám Boh daruje každý deň, aby sme milovali a boli šťastní! Tu, v Libérii, život neustále klope na dvere našej misie: pred dvoma dňami sme prijali Kristiána, naše dvadsiate dieťa, dvanásťročný chlapec, ktorý dlhý čas žil v Monrovii u sestier Matky Terezy. Boli veľmi šťastné, že nám ho mohli zveriť; priateľstvo, ktoré sme si s nimi vytvorili je veľmi pekné: mnohé deti, ktoré teraz žijú s nami, predtým boli prijaté v ich dome a toto nás viaže zvláštnym spôsobom. Sestry nás prichádzajú často navštíviť  predovšetkým, aby pozdravili a objali deti a aby kontemplovali zázraky,  ktoré vzkriesený Ježiš vykonáva aj v ich živote. Ale Ježiš nám dáva každý deň do blízkosti mnoho ďalších osôb: našich susedov, priateľov, chorých prosiacich o pomoc a modlitbu, ľudí prichádzajúci nám pomáhať s deťmi a s rôznymi prácami. Biskup zveril nášmu drahému Otcovi Adriánovi jeden dom, ktorý je potrebné obnoviť zvnútra sanktuária: stane sa miestom modlitby a duchovných cvičení a určite bude prijímať mnohých tu do náručia Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Toto sú sviatočné dni aj pre nás!!!
V sobotu ráno pôjdeme v sprievode a zveríme do rúk Panny Márie tvoj život, drahá Matka Elvíra a život každého jedného z vás. V sobotu popoludní prežijeme chvíle adorácie spolu s deťmi a vďaka prítomnosti Otca Adriána, eucharistický Ježiš bude prechádzať pomedzi nás, aby nás požehnával, uzdravoval naše srdcia a povedal, že nás má rád. V nedeľu ráno si pozrieme muzikál Credo. Aj deti ho už videli viackrát, ale Ježišov život je pekný, neustála novosť a stále nám má čo povedať.
V nedeľu večer ukončíme sviatok slávením svätej omše a potom staršie deti predstavia mladším aj všetkým ostatným jednoduchý príbeh, ktorý hovorí o tom, že Boh skutočne miluje radostného darcu. Ale program sa tu nekončí: v nedeľu večer niektorí z nás navštívia domy našich priateľov, aby si pozreli finále majstrovstiev sveta vo futbale. Aj tu v Afrike je Božia Prozreteľnosť veľká a vôbec nič nám nechýba!
Spolucítime s vami a sme vám nablízku: ďakujeme za vaše modlitby, ktoré sú požehnaním a silou prežívať s radosťou, odvahou a láskou našu misionársku cestu. Nech Panna Mária, Kráľovná pokoja, Matka Cenacola, Kráľovná misií objíme vás a vaše rodiny a prinesie k Ježišovi všetky vaše modlitby.
S veľkou, veľkou láskou, máme vás radi .... we love you plenty oh!
Vaša cenacolská libérijská rodina 

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku