ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 


Virginia - Sviatok Panny Márie Karmelskej 16/07/12
Misia Svätej G.Bakhity - Libéria

"Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10,39)

Najdrahší,
prichádzame z Libérie, aby sme vám povedali, že sme s vami spojení v týchto dňoch sviatku života.
Sviatku nášho života, sviatku našej drahej Matky Elvíry, pretože aj vďaka jej "áno" dnes môžeme povedať: "Ďakujem, že existujem, že existujeme."
Tu život beží v afrických intenzívnych rytmoch,  priateľstvo a jednota medzi nami rastú, stávame sa opravdivou rodinou, pripravenou na prijatie nového života, keď to Boh bude chcieť a potom z toho bude oveľa väčší sviatok!
Avšak aj my sme prežívali dni radosti zo života, vychádzajúc zo starých svedectiev od našich "komunitných veteránov“, hrajúc sa spolu a ďakujúc dobrému Bohu, skrze modlitbu, spoločnú adoráciu a svätú omšu za všetky dary, ktoré dostávame. Náš drahý otec Adrián, ktorý sa práve vrátil oddýchnutý  z Írska, udržuje živú a radostnú atmosféru, najmä s jeho prekvapeniami a novinkami.
Vratiac sa ku každodennosti, príchod Dona Rinina priniesol pekný nádych čerstvého vzduchu a nové iniciatívy k lepšiemu pochopeniu afrického života a kultúry.
Začalo obdobie dažďov a preto je presúvanie sa niekedy zložitejšie. Musíme vystúpiť a tlačiť auto, ktoré brzdí blato. Teraz, aby sme mohli ísť von, nestačia sandále: chcelo by to gumenné čižmy! Naša záhrada je malá bažina, pretože z polovice je ponorená vo vode, a navyše všetko „vonia“ ...  plesňou.
Komáre sú agresívnejšie, preto sme sa naučili prijímať „návštevy malárie“ ako súčasť afrického života ...
Jedna skvelá správa: budujeme novú svätyňu pre našu drahú africkú Kráľovnú Pokoja a to je veľkým znamením pre nás, ako sa k nám Boh priblížil cez jeho Matku.
Sme veľmi radi, že môžme prežívať toto všetko a tešíme sa na to, kedy nám Panna Mária ukáže tvár, ktorú chce dať tejto misii.
Nech vás všetkých Boh žehná a Panna Mária vás sprevádza každý deň tým, že  vás vezme za ruku.
Zjednotení v Kristovi, veľké objatie od nás všetkých ... libérijski cenacolci!

Fotografická výstava...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku