ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

15. august 2011
Panna Mária je vzatá do neba.
Plesajú zbory anjelov.
Alleluja!

Milovaní, tešíme sa v tento sviatočný deň, ktorý môžme prežívať spolu s Pánom špeciálnym spôsobom. Dnes Božia Prozreteľnosť zjednotila v Envie chlapcov a dievčatá z našich domov, dona Ivana, dona Stefana, dona Rinina, verného diakona Marka, diakona Eugenia a mnoho priateľov spolu s našim biskupom a Matkou Elvírou, aby požehnali, pozdravili a objali v Duchu Svätom sedem misionárov pripravených v piatok 19. augusta spolu s otcom Stefanom na odchod do Afriky – Libérie. Konečne!!!
Bol to rodinný okamih prežívaný v jednoduchosti ale aj plný dojatia. Prežívali sme adoráciu, modlitbu ruženca, zasvätenie celej komunity Panne Márii, Božie Milosrdenstvo a potom Mons. Guerini predsedal svätej omši. Po svätom prijímaní sme vzývali Ducha Svätého na Glauca, Piera, Rainalda, Giorgia, Marka, Fabrizia a Martina. Duch Svätý vial, aby prostredníctvom nich zasial prvé cenacolské semienko v Afrike.
Matka Elvíra im odovzdala kríž a ruženec. Bol to moment silného dojatia, lebo naša Matka Elvíra nás miluje ako svoje deti. Je šťastná, keď odchádzame, ale zároveň jej srdce plače, keď nás necháva ísť. Misionári sa dotkli našich sŕdc prostredníctvom niekoľkých svedectiev. Bolo pekné počuť, že niektorí z nich očakávali roky dar misií, pre iných to bolo neočakávané, ale povedali svoje „áno“ s dôverou, druhí už dlho mysleli na Afriku – bude to náročná misia. Panna Mária náš už očakáva prostredníctvom mnohých znakov:  blízko nášho domu sa nachádza Sanktuárium Kráľovnej Pokoja, čiernej. Je to veľmi známe miesto modlitby v Libérii a potom mnoho priateľov: otec Adrián, sestry Potešiteľky .... podporme misionárov našimi modlitbami ale aj modlitbami detí!
Prídu aj posily do misií v Mexiku. Spolu s našimi africkými misionármi sme požehnali aj troch nových „ujov“ Adriána, Tibora a Pavla, ktorí sa rýchlo pripoja k tejto misii!

Photo album...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku