ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

Vzkriesený nás očakáva!

Popolcová streda  |  I. nedeľa  |  II. nedeľa  |  III. nedeľa  |  IV. nedeľa  |  V. nedeľa  |  Kvetná nedeľa  |  Veľká noc  | 

Každý rok sa v pôstnom období pred nami otvára nová cesta. Je to čas milosti, osobitný čas obrátenia a vnútorného uzdravenia. Pôstne obdobie nás pripravuje na Veľkú noc, ktorá je „srdcom“ Ježišovho života, najdôležitejším momentom jeho života.
Tento „silný“ čas, trvajúci 40 dní, nám pripomína putovanie Izraelského národa do zasľúbenej zeme. Ježiš vstupuje do starodávnej Veľkej noci a sprítomňuje ju v dnešnej dobe, čiže oslobodzuje človeka od reťazí hriechu. 
Veľká noc je preto aktuálna pre všetkých, je to nová a večná zmluva, ktorej „cenou“ je Ježiš na kríži. On roztiahol ruky na kríži a dal život za nás. To je skutočná láska.  „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 12-13). Pre Boha je každý človek jeho priateľom. Dáva život za všetkých, dáva život za mňa, za teba, za každého z nás.

Posolstvo Svätého otca pre Pôstne obdobie 2011
„Čo by nám mohlo lepšie poslúžiť na to, aby sme sa vážne podujali na cestu k Veľkej noci a pripravili sa sláviť Pánovo zmŕtvychvstanie – najradostnejší a najslávnostnejší sviatok celého liturgického roku – než nechať sa viesť Božím slovom? Preto nás Cirkev v evanjeliových textoch pôstnych nedieľ vedie k zvlášť intenzívnemu stretaniu s Pánom tým, že postupne prechádzame všetkými etapami kresťanskej iniciácie: katechumeni v perspektíve prijatia sviatosti znovuzrodenia a pokrstení s perspektívou urobiť nové a rozhodné kroky v nasledovaní Krista a v plnšom darovaní sa jemu.“

Chceme odpovedať na výzvu Svätého otca, a preto vás pozývame k rozjímaniu Božieho slova. Ponúkneme vám každý týždeň niektoré myšlienky z homílií našich kňazov, aby sme mohli spoločne prežívať túto dôležitú cestu k Veľkej noci.

Popolcová streda

- Prvá nedeľa

- Druhá nedeľa

- Tretia nedeľa

- Štvrtá nedeľa

- Piata nedeľa

- Kvetná nedeľa

- Veľká noc

Print this pagePrint this page