ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

II. nedeľa

Z posolstva pápeža Benedikta XVI pre pôstne obdobie 2011

 

Keď evanjelium hovorí o „premenení“ Pána, ukazuje nám Kristovu slávu, ktorá anticipuje jeho vzkriesenie a ohlasuje zbožštenie človeka. Kresťanské spoločenstvo si uvedomuje, že je – podobne ako apoštoli Peter, Jakub a Ján – vedené „na vysoký vrch do samoty“ (Mt 17, 1)...

                                                                                          Viac...
                                                                                           

 

Z našej Komunity...


Túto nedeľu nám Cirkev na našej ceste k Veľkej noci vzkriesenia ponúka evanjelium o „premenení“.
Pápež vo svojom Posolstve na pôstne obdobie vysvetľuje tento príbeh zo života Ježiša ako pozvanie učiteľa „...vzdialiť sa od každodenného hluku a ponoriť sa do Božej prítomnosti“. Odpútať sa od hluku, hrmotu sveta a vystúpiť na „vysoký vrch“; pre náš život je veľmi dôležité občas sa stíšiť, aby sme v srdci mohli počúvať Boží hlas...                                                                                             

                                                                                             Viac...

 

Print this pagePrint this page