ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

I. nedeľa

Z posolstva pápeža Benedikta XVI pre pôstne obdobie 2011

 

 Prvá nedeľa pôstnej cesty poukazuje na situáciu človeka na tejto zemi. Víťazný boj proti pokušeniam, ktorým začal Ježiš svoje poslanie, je pozvaním, aby sme si uvedomili vlastnú slabosť a mohli prijať milosť, ktorá oslobodzuje od hriechu a vlieva novú silu v Kristovi, ktorý je cestou, pravdou a životom...

Viac...   

 

Z našej Komunity...

 

Eucharistia znamená „vzdávanie vďaky“. Je to najväčšie vyjadrenie vďaky, ktoré stúpa zo zeme k Bohu Otcovi, pretože je to dar života jedného Človeka, z lásky odovzdaný, vrátený Bohu. Každý život, každý z nás sa narodil z lásky. Boh nás stvoril, aby bol svet krajší. Každé dieťa, ktoré sa narodí, robí svet krajším, hovorí svetu, že Boh ho miluje...                                                                                                                                                                                          Viac...

Print this pagePrint this page