ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

IV. nedeľa

Z posolstva pápeža Benedikta XVI pre pôstne obdobie 2011

 

  

Nedeľa „slepého od narodenia“ predstavuje Krista ako svetlo sveta. Evanjelium vyzýva každého z nás: „Ty veríš v Syna človeka?“ „Verím, Pane“ (Jn 9, 35.38), s radosťou potvrdzuje slepý od narodenia a stáva sa tak hlasom každého veriaceho...

Viac....

 

Z našej Komunity...


Pozrime sa na muža slepého od narodenia, o ktorom nám hovorí Evanjelium. Ježiš sa na neho zahľadel, v hĺbke srdca mu prečítal túžbu žiť, túžbu po uzdravení, po oslobodení od hriechu, ktorého sa azda ani nedopustil, ale z ktorého ho apoštoli podozrievajú: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?" Aj dnes takto uvažujeme: „Prihodilo sa mi nešťastie... čoho som sa dopustil, že ma Boh trestá?“...   

     
Viac...

Print this pagePrint this page