ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

V. nedeľa

Z posolstva pápeža Benedikta XVI. pre pôstne obdobie 2011

 

Keď sa nám na piatu nedeľu ohlasuje Lazárovo vzkriesenie, stavia nás to zoči-voči poslednému tajomstvu nášho života: „Ja som vzkriesenie a život... Veríš tomu?“ (Jn 11, 25-26). Pre kresťanské spoločenstvo je to chvíľa, keď spolu s Martou úprimne vloží celú svoju nádej do Ježiša z Nazareta: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet“ (v. 27).

Viac...

 

Z našej Komunity...


Dnes Ježiš plače pohnutím – je to láska Boha, ktorý plače pre človeka, pre svojho mŕtveho priateľa. Ježiš nám zjavuje ľudskosť Boha. Boh nás tak veľmi miluje, že plače nad našou smrťou, podobne ako my plačeme nad smrťou priateľa, priateľky, matky, otca, sestry, syna alebo dcéry... Ježiš plače pre svojho mŕtveho priateľa Lazára, plače pre rodinu, ktorá trpí, plače pre každého človeka, ktorého smrť oberá o nesmierny Boží dar, ktorým je život. Ale Božia láska sa nezastaví iba pri plači, ide ďalej: v tom je naša nádej!

                                                                                                                        Viac...

Print this pagePrint this page