ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Náš životný štýl

Krása kresťanského života
Tým, ktorých prijímame, ponúkame jednoduchý, usporiadaný, rodinný životný štýl, založený na odkrývaní podstatných darov modlitby a práce (“ora et labora“ – „modli sa a pracuj“), skutočnom priateľstve, obetách a viere v Ježiša Krista.
Spiritualita Komunity je hlboko eucharistická a mariánska. Počas dňa sa striedajú momenty modlitby (eucharistická adorácia, liturgia hodín, svätý ruženec), práce, dôverného zdieľania sa o vlastnom živote vo svetle Božieho slova, s chvíľami hier a rôznych slávností.
Veríme, že kresťanský život vo svojej jednoduchosti a plnosti je pravdivou odpoveďou na každý nepokoj ľudského srdca, že v živom stretnutí s Božím milosrdenstvom sa človek znovu zrodí v nádeji, oslobodí od reťazí, ktoré ho zotročili, a nachádza radosť z možnosti milovať.

Deň v Komunite 
Pravidlá ponúkané Komunitou sú výsledkom dlhých rokov spoločnej cesty s chudobnými. Kroky, ktoré Komunita ponúka ako cestu k znovuzrodeniu, vznikli v škole konkrétneho života. Je to jednoduchý, ale náročný štýl života, ktorý si vyžaduje obetavosť a sebazaprenie, pretože chceme, aby čas v Komunite bol dôležitým momentom života, doslovne začiatok novej cesty.

Program dňa.
Rytmus dňa určujú chvíle modlitby, práce, zdieľania sa a spoločného trávenia voľného času v atmosfére úprimného priateľstva. Deň začína ranným budíčkom  o 6:00 hod. a modlitbou, po ktorej nasledujú raňajky a práca. Práce sú rozmanité. Každému je zverená určitá úloha na určitý čas, potom sa práce vymieňajú. Je to preto,  lebo veríme, že práca je príležitosťou k sebapoznaniu a ľudskému rastu a navyše, ako nám často opakuje sestra Elvíra, najdôležitejším remeslom, ktorému nás chce naučiť Komunita, je samotný život.
Po obede je chvíľa na oddych a spoločné trávenie času a potom, okolo  14:00 hod., sa vraciame do práce. Počas práce sa modlíme druhý ruženec, čo nás učí že modlitba je možná, aj keď sa pracuje. 18:30 hod. je večerná modlitba, modlíme sa tretí ruženec. Potom niekto z nás číta a komentuje texty Božieho slova, hľadiac na to, čo prežíva vo vnútri vo svetle Božieho slova.
Nasleduje večera, chvíle hry a priateľstva, a o 22:00 hod. sa ide spať.

Čoho sa zriekame. V Komunite sa nefajčí, nepije alkohol, nepozerá televízia (občas si ale spoločne pozrieme dobrý film alebo prenos športového zápasu), nepočúva komerčná hudba (počúvame iba hudbu spievanú Komunitou alebo inú kresťanskú produkciu), nie je tu voľný čas “iba pre seba”, spočiatku nemožno prijímať telefonické rozhovory, s výnimkou tých nevyhnutných. Toto všetko preto, aby bolo možné maximálne sa sústrediť na vlastný ľudský a duchovný rast, bez „únikov“ a vonkajších rozptýlení, aby tento čas života skutočne priniesol hojné ovocie. Zriekanie sa, ku ktorému nás pozýva Komunita, nám dáva možnosť poznať samých seba a získať väčšiu sebaúctu, pretože objavíme, že sme schopní prekonávať mnohé naše limity, pohodlie a strach. Takto zakúsime, že skutočná radosť nezávisí od vecí, ktoré vlastníme, ktoré nás obklopujú, ale závisí od toho, kým sme vo svojom vnútri. Každý z nás pred tým, ako vstúpil do Komunity, vlastnil veľa vecí, ale neboli sme šťastní. Dnes, v tomto jednoduchom spôsobe života, čistom a pravdivom, máme radosť a chuť do života!
 
Sebapoznanie a vzájomné vzťahy. Každodenne žijeme momenty vzájomného poznávania sa v priateľstve a modlitbe, ktoré nazývame “zdieľanie sa”, a týždenné skupiny “revízie života”, kde každý z nás hovorí o vlastnom vnútornom prežívaní v atmosfére hlbokej pravdy a úprimnosti. Vo vzájomných radách a bratskom napomínaní znovu objavujeme dar skutočného priateľstva, ktoré nám pomáha rásť, čeliť naším chybám a prekonávať naše strachy.

Nezištnosť. Všetci, ktorí žijú v Komunite, to robia úplne nezištne, bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Program dňa je rovnaký pre všetkých a to preto, lebo všetci máme spoločný cieľ: naučiť sa žiť vlastný život s pokojom, vo svetle Božieho slova a v pravdivých vzťahoch s bratmi a sestrami Komunity.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku