ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Náš príbeh

 

Vznik a vývoj
16. júla 1983, na spomienku Panny Márie Karmelskej, v jednom zničenom a opustenom dome, darovanom od mesta Saluzzo, medzi kríkmi a troskami, rehoľná sestra Elvíra Petrozzi začala „históriu“ Komunity Cenacolo: miesto, ktoré sa počas rokov stalo zdrojom nádeje a znovuzrodenia pre mnohých mladých ľudí, stratených vo svete temnoty, drogy, samoty. Mama Elvíra začína s myšlienkou otvoriť jeden dom, ale Božie plány sa zdajú väčšie: mladí prichádzajú zo všetkých strán, prosiac o prijatie, aby mohli nájsť zmysel života. Tak sa domy Komunity Cenacolo rozmnožili najprv v Taliansku, neskôr v Európe a potom v iných krajinách: aktuálne máme 61 domov v 18 krajinách sveta.
(Taliansko 21 domov; Rakúsko 1; Bosna a Hercegovina 2; Chorvátsko 8; Francúzsko 4; Anglicko 1; Írsko 1; Poľsko 3; Portugalsko 1; Slovinsko 1; Slovensko 1; Španielsko 2; Argentína 2; Brazília 5; Mexiko 1; Peru 2; Spojene Štáty 4; Afrika- Libéria).
Mama Elvíra často opakuje: „...my sme prvými svedkami božieho zázraku, ktorý sme nikdy neprogramovali nad stolom, ktorý nás presahuje a prekvapuje, na ktorom sme z božej milosti účastní.“ V domoch v Európe našlo domov tisícky mladých, ktorí majú za sebou častokrát ťažké životné skúsenosti, ale v srdci majú túžbu nájsť zmysel života.
V Latinskej Amerike má komunita misie , v ktorých prijíma siroty a opustené deti z ulice.
V Afrike sme pred dvoma rokmi otvorili prvý misijný dom pre opustene deti v Libérii. V priebehu rokov sa k mame Elvíre pripojilo mnoho osôb s túžbou pomôcť a spolupracovať v tejto službe lásky, a tak sa naplno venujú komunite: mladí dobrovoľníci, misionári, rodiny, bratia (medzi ktorými sú aj kňazi) a zasvätené sestry, ktorí úplne zdieľajú komunitný život s chlapcami a dievčatami, ktorí kráčajú v komunite, aby objavili krásu života a skutočnej slobody.

Komunitný Život
Komunitný život predstavuje momenty modlitby a práce (“ora et labora”) a je založený na objavení hodnoty úprimného priateľstva, osobnej snahy a obety v klíme jednoduchých, úprimných a rodinných medziľudských vzťahov. Komunita túži byť nielen miestom sociálnej pomoci, ale chce byť školou života, rodinou, kde sa osoba môže cítiť „doma“ a kde môže znovu nájsť svoju dôstojnosť, pokoj v srdci, radosť zo života a túžbu milovať.
Od začiatku žijeme v úplnej dôvere v Božiu prozreteľnosť, ktorá sa prejavuje malými a veľkými gestami dobroty a štedrosti mnohých osôb, ktoré veria v našu cestu. Mladí a tí, ktorí žiadajú byť prijatí v komunite, sú prijatí celkom zadarmo.

Kroky v Cirkvi
V deň sviatku Zoslania Ducha Svätého v roku 1998 je komunita uznaná biskupom Mons. Diegom Bonom, ako Súkromné združenie veriacich. Aktuálny biskup, Mons. Giuseppe Guerrini, 8. decembra 2005 definitívne potvrdil uznanie Komunity Cenacolo ako Verejného združenia veriacich. Po medzinárodnom rozvoji bola Komunita Cenacolo uznaná Pápežskou radou pre laikov Kongregácie Svätej stolice, ako Súkromné Medzinárodné združenie veriacich s vyhláškou zo dňa 16. júla 2009. Vo vnútri tohto Medzinárodného združenia sa následne zrodilo Verejné združenie veriacich orientované ženskému rehoľnému životu, nazvané „Sestry misionárky vzkriesenia“.

Festival Života
Každý rok, ako vďačnú spomienku Bohu za vznik Komunity, sa koná v Materskom dome na kopci v Saluzzo medzinárodné stretnutie, nazvané „Festival Života“: štyri dni, počas ktorých sa striedajú momenty modlitby, svedectiev, katechéz, radosti, piesní, tancov a muzikálov.
Tento rok oslavujeme, od štvrtka 11.júla do nedele 14. júla, 30-te výročie zrodenia Komunity Cenacolo.
Na “Festivale Života“ sa zúčastňujú tisícky osôb: medzi, ktorými mnohí mladí z našej komunity z mnohých domov roztrúsených po svete; ich rodiny, ktoré často nájdu pokoj a zmierenie prostredníctvom cesty obrátenia; veľa priateľov, pre ktorých sa stalo stretnutie s Komunitou možnosťou byť štedrejšími a lepšími ľuďmi. Sú prítomní tiež biskupi a mnohí kňazi- priatelia našej komunity. Každý rok doprevádza dni Festivalu jedna fráza z Biblie. Tento rok – sme v „Roku Viery“- bude touto frázou z evanjelia: „Blahoslavená je Tá, ktorá uverila.“(Lk 1, 45). Túžime v tomto momente vďačnej spomienky špeciálne poďakovať Panne Márii, Matke Cenacola, pretože nás sprevádzala a podporila jej materskou prítomnosťou počas všetkých týchto rokov a chceli by sme požiadať o jej ochranu a priateľstvo teraz i v budúcnosti.


Náš príbeh na fotkách

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku