ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Nové misijné odchody!

Nové misijné odchody! V sobotu, 3. mája, skoro ráno pri prvých lúčoch vychádzajúceho slnka Nicla a Elena odleteli priamym letom do Peru! Počas stretnutia "Služobníčok lásky" v Saluzze dostali požehnanie od Matky Elvíry za prítomnosti nášho biskupa Mons. Giuseppeho Gueriniho. Spolu s nimi prijali požehnanie aj Ivana, Petar e Anna Mária, ktorí sa prišli z Peru pred pár mesiacmi, aby prežili jedno obdobie v Taliansku v srdci komunity, teraz sa znovu vrátia ako rodina do misie Villa Salvador! Ďakujeme Bohu za dar ich života, ktorý sa dnes stal darom pre mnohé deti túžiace po láske a nádeji! Zverujeme ich cestu pod ochranu našej Matky Márie, aby ich neustále požehnávala a sprevádzala!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku