ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie –Prijať život- v Cherascu

 


Ďakujeme, Pane Ježišu, za dar tohto dňa! Ďakujeme, Pane života, že si vložil do srdca každého jedného z nás túžbu prijať život, otvoriť sa, aby sme spolu odhalili, že každý môže niečo vykonať, že všetci môžeme byť plodní. My, ktorí sme boli objatí tvojou láskou, dotknutí tvojim milosrdenstvom a okúsili sme nežnosť byť synmi a dcérami, musíme urobiť všetko preto, aby každé dieťa, každý život bol prijatý a milovaný.
Stretli sme sa v nedeľu 6. apríla. Zišlo sa nás veľa, viac ako osemdesiat ľudí. Prišli sme do domu Svätý Ján Krstiteľ v Cherascu, aby sme kontemplovali to semienko lásky k životu, ktoré nosíme v srdci a aby sme pochopili, ako ho ochraňovať, aby sme mu dali možnosť rásť. “V srdci túžba: prijatie života” bola témou dňa. Pozvanie, ktoré povedalo každému z nás: “Prečo nie? Vypočujme si, čo nám povedia!”… Začali sme pokľaknúc si na kolená, aby sme adorovali Majstra a Pána života, toho ktorý daroval svoj život za nás a tam, jednoduchí a úprimní pred ním, sme vstúpili sami do seba, aby sme sa zjednotili.

Tri kľúčové slová z katechézy dona Stefana: prijatie, trpezlivosť a prozreteľnosť, nám pomohli spomenúť si na správny postoj v konfrontácii k nášmu život a tým, ktorí sú nám zverení. Neustála otvorenosť, očakávanie správneho času, ktorý je časom Božím, plným dôvery v Boha nikdy neopúšťajúceho svoje deti.
Svätá omša bola vrcholom dňa a evanjelium tejto nedele, ktoré hovorilo o Lazárovom vzkriesení, bolo Slovom pre nás, pozvaním otvoriť “hrob” nášho srdca, aby vyšiel život. Počas obeda, požehnaného teplým slnkom a konaného na otvorenom priestore pokojnými rozhovormi a možnými novými priateľstvami, sme okúsili atmosféru predčasnej Veľkej noci. 
Korunka Božieho Milosrdenstva otvorila popoludnie vzájomného zdieľania sa, charakterizované priamym svedectvom tých, ktorí sú trošku ďalej na ceste prijatia života a presné indikácie od tých, ktorí majú špecifické kompetencie: málo teórie a veľa skúseností boli správnymi ingredienciami, aby všetci mohli prežívať silné emócie a vrátiť sa domov šťastní zo stretnutie pekných duší a z pochopenia, že z každou pozitívnou myšlienkou, s každým dobrým skutkom, s jednoduchým darovaným úsmevom … sa prijíma život!!!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku