ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Veľkonočná Vigília v Envie

 

Radosť moja,  Kristus vstal z mŕtvych! Áno, skutočne vstal z mŕtvych. Aleluja!”

 

Vstal z mŕtvych! Aleluja! A my sme určite nemohli chýbať, aby sme oslávili jeho vzkriesenie, ktoré sa potom stalo aj našim! V sobotu večer niektorí z nás, chlapcov a dievčat z komunity, sme sa stretli v Envie, aby sme spolu prežívali veľkonočnú vigíliu! Bolo to ozaj pekné, pretože pre nás vzkriesenie nie je len vymyslená rozprávka, ale je to nádherný príbeh, ktorého sa dotýkame každý deň. Stačilo sa poobzerať okolo seba a vidieť tak veľa mladých zdvíhať ruky k nebu a modliť sa, tie isté ruky, ktoré kedysi kradli, bili sa a predávali smrť, vidieť ich pohľady čistejšie a žiarivejšie, pohľady, ktoré kedysi boli sklopené k zemi pre pocit hanby a strachu. Videli sme Pána! Vstúpil do nášho života a vzkriesil ho od chvíle, kedy sme ho hľadali a otvorili sme mu dvere nášho srdca!

Všetko sa začalo tancom a piesňou okolo ohňa s požehnaním popola, symbolu našej viery, potom nasledovala liturgia v kaplnke. Počas svätej omše celebrovanej donom Stefanom niektorí chlapci a dievčatá prijali sviatosti krstu, prijímania a birmovania. Bolo dojímavé vidieť ich vyznať „Verím v Boha“ a prijať biely odev, s pod ktorého vykúkalo pár tetovaní, znaku trpiacej minulosti aj vidieť dojatých krstných otcov a krstné mamy, ktorí ich sprevádzali k oltáru s rukou na ramene. Nakoniec chlapci a dievčatá, ktorí vstúpili v posledných mesiacoch, prijali požehnanie a zožali pekný aplauz dodávajúci im silu a odvahu. Potom všetci odišli dať si niečo sladké a vypiť kávu, tak veľmi očakávanú počas pôstneho obdobia. Ďakujeme vzkriesenému Ježišovi, ktorý neustále znovu vstáva a kriesi nás každý deň. Ďakujeme tebe, Matka Elvíra, že si nám pomohla stretnúť sa s ním! Aleluja!!!


     

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku