ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

8. marec - stretnutie dievčat v Envie pri príležitosti dňa žien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  “Žena má enormný kapitál vo svojom vnútri. Jej úlohou je prinášať slnko, svetlo a lásku do rodiny”

V sobotu 8. marca sme sa zišli všetky dievčatá z domov z Talianska v Envie, aby sme spolu oslávili päťdesiatosem rokov zasväteného života našej Matky Elvíry a spolu s ňou aj náš život žien – jedenkrát veľmi ranených a sklamaných ale dnes stále viac si uvedomujúc, koľko dobra je v nás. Deň sme začali s piesňou a tancom, potom sme privítali Matku Elvíru, ktorá sa s úžasom pozerala na každú jednu z nás žmurkajúc na nás a objímajúc nás. Prežili sme veľmi intenzívny moment adorácie pred eucharistickým Ježišom ďakujúc mu za dar života našej Matky Elvíry. Potom sme spolu slávili svätú omšu celebrovanú donom Stefanom, počas ktorej každá jedna z nás dostala kyticu jarných kvietkov pri príležitosti dňa žien. Po obede sme mali voľný čas, počas ktorého sme mali možnosť porozprávať sa s dievčatami z ostatných domov. Po spoločnom prechádzajúcom ruženci využijúc tak krásne slnečné počasie sme sa znovu stretli na popoludňajšom programe. Sestra Aurélia, ktorá nasledovala Matku Elvíru od začiatku, nám vyrozprávala pár úsmevných epizód z prvého obdobia. Potom Otec Stefano rozprávajúc o Matke Elvíre a sestre Aurélii nám vysvetlil, že Pán Boh má vždy na mysli niekoho silnejšieho, ktorý ťahá a je vpredu, ale v tom istom čase má na mysli aj niekoho iného, kto slúži a miluje “v zákulisí” ako vždy slúžila a slúži aj dnes sestra Aurélia, ktorá v tichu je matkou mnohých z nás. Vidíme v nej jednu šťastnú ženu a zasvätenú sestru, pretože prijala s radosťou miesto, ktoré pre ňu pripravil Pán a ďakujeme jej zo srdca za všetko dobro, ktoré rozsieva počas týchto rokov. Naše sestry “Misionárky Vzkriesenia” pripravili jednu scénku o rôznych typoch žien, ktoré stretli Ježiša v evanjeliu a nakoniec zatancovali tanec na pieseň o udalostiach z 8. marca 1965 napisanú pri príležitosti, kedy Matka Elvíra v 19 rokoch zanechala všetko, aby odpovedala “áno” na Božie volanie. Po chvíli radosti prežitej spolu a dobrom olovrante sme sa vrátili do našich domov. Ďakujeme za toto stretnutie, ktoré nám ešte jeden krát pomohlo pocítiť lásku a pozornosť k nášmu životu. Vďaka tebe, drahá Matka Elvíra, že aj napriek 58 rokom stráveným v službe blížnym, nás neprestávaš  udivovať a darovať sa na sto percent, aby sme jasne pochopili, že život je potrebné darovať bez limitov a bez kalkulovania a že skutočne je väčšia radosť z darovania ako z prijímania daru. Ďakujeme.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku