ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

News z Perů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky z Peru!
Najdrahší, tu sme z Villa El Salvador, aby sme vás oboznámili s poslednými news. Toto obdobie bolo bohaté na udalosti, ktorých sme sa zúčastnili a umožnili nám s radosťou svedčiť  o veľkom dare života a komunity. Tento rok naša farnosť oslavovala desiate výročie svojho vzniku a ako živá súčasť tejto veľkej rodiny sme sa zúčastnili na ďakovnej novéne a svätej omši v typickom peruánskom štýle. Pozreli sme si pár fotiek s prvou skupinou misionárov, ktorí otvorili tento dom, s otcom Adriánom, ktorý s veľkou láskou a pozornosťou nás prijal v tejto zemi a zaspomínali sme si na mnoho momentov, ktoré sme prežili ako komunita aj ako rodina. Zaspomínajúc si na naše začiatky sme sa zasmiali s nostalgiou a rozpoznaním všetkého dobra, ktoré sme dostali počas týchto rokov. Je naozaj pekné vidieť, akí sú peruánčania pohohostinní a štedrí, ako vždy nájdu nejaký motív na oslavu ako napríklad príchod otca nášho farára Simona, ktorý v svojich 86 rokoch túžil priletieť z Anglicka až sem, aby videl misiu svojho syna.

Bolo naozaj veľmi dojímavé, ako každá skupina farníkov zorganizovala privítací program, aby sa cítil milovaný aj keď ostal s nami len päť dní. Tak aj my, ktorí sme dnes už neodmysliteľnou súčasťou farskej rodiny, sme mali možnosť pozdraviť ho s jednym úsmevným mimovaným vtipom, aby sme ho trochu rozosmiali. Ďalšou veľkolepou udalosťou bola prítomnosť mnohopočetnej skupiny mladých na prvosobotnej adorácii v mesiaci, ktorú animujeme už pár rokov v rôznych kaplnkách farnosti. Bolo pekné vidieť mnoho mladých, ktorí sa zjednotili s nami v modlitbe s piesňami a prosbami v komunitnom štýle a vždy je veľkou radosťou môcť preniesť krásu so stretnutia s Ježišom. V poslednom období veľa ľudí, ktorí nás spoznali pri mnohých príležitostiach ostali dotknutí našim jednoduchým spôsobom života, ktorý sa snažíme odovzdávať aj našim deťom. Počas týchto dní sme sa mali možnosť tešiť z dvoch nováčikov: Noemi jeden a pol ročnej a Rosio s jedným dňom života, najmladšia, ktorú sme doteraz prijali.

Odovzdávame ich do rúk Panny Márie a do vašich modlitieb. Aj prozreteľnosť tak ako vždy bola veľmi štedrá a tento rok nám umožnila ísť na dovolenku na pár dní s deťmi k moru.  Deti a tety boli veľmi šťastné predovšetkým lebo v jednoduchosti a v pokojnej atmosfére rástlo priateľstvo a jednota medzi nami. Ďalšou dôležitou udalosťou, ktorej sme sa zúčastnili bol medzinárodný kongres modlitbových skupín Kraľovnej pokoja, na ktorom bolo prítomných dobrých šesťnásť amerických krajín. Boli sme pozvaní, aby sme animovali adoráciu s piesňami a gestami a to bola pekná prozreteľnosť pré nas s možnosťou lepšie spoznať a prehĺbiť posolstvá z Medjugorja.

Ďakujeme za dôveru a prítomnosť mnohým priateľom, ktorí nás mnoho rokov sprevádzajú, pomáhajú a podporujú nás. Priatelia  sú rukou prozreteľnosti prichádzajúcou vždy, keď to potrebujeme a tak cítime stále viac, že patríme do rodiny a že nás majú radi. Tento rok vďaka prozreteľnosti sme mohli spoznať jednu doktorku-pediatričku, ktorá s veľkým odhodlaním prichádza ošetrovať naše deti a keď môže ostáva s nami na modlitbe ruženca a toto je najkrajšie priateľstvo vybudované v spoločnej modlitbe, obete a láske. Skutočne ďakujeme zo srdca Pánovi za všetky obsiahnuté dary v tomto období a veľké ĎAKUJEME patrí tebe, drahá Matka Elvíra, za tvoju dôveru a možnosť prežívať tento krásny príbeh. Ďakujeme.
Peruánska rodina z Villa El Salvador

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku