ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Výročie domu v LurdochV nedeľu 8. septembra Komunita Cenacolo v Lurdoch pozvala všetkých priateľov, aby prišli do domu „Matka Božej Prozreteľnosti“ oslavovať jeho štrnáste výročie. Po vrelom privítaní, so spevom a tancami pred naším domom, sme sa spoločné zišli v parku, v „zelenej katedrále“ sláviť Svätú omšu, za prítomnosti monsignora Nicolasa Brouweta, biskupa z Tarbes-Lurdy. Koncelebrovalo mnoho kňazov, priateľov domu, vrátané dekana z Lurdov reverenda Duhara. Počas omše nás očaroval nádherný výhľad na pirenejské hory a tak sme obdivovali zázraky Boha Otca skrze krásu prírody. Biskup sa v kázni zameral na dôležitosť pokory, a mnohých sa to dotklo najmä vďaka príkladom z konkrétneho každodenného života, ktoré použil. Každý sa mohol nájsť v slovách monsignora Brouweta. Taktiež obed, s prísne talianskym menu, na konal na otvorenom priestranstve. Stoly a dáždniky na zelenom trávniku vytvorili letnú atmosféru. Pokým si všetci vychutnávali stredomorské špeciality, Monsignor Brouwet chodil od stola ku stolu a zastavil sa na slovíčko s každým z hostí. Popoludní sme si vypočuli zopár svedectiev a tak sme mohli spoločné zdieľať niektoré dôležité momenty života komunity. Radovali sme sa tiež z desiateho výročia sobáša Franka a Bernadety, zodpovedných komunity vo Francúzsku, a tiež pre dvadsať rokov prítomnosti komunity vo Francúzsku. Nakoniec sme poďakovali za tridsať rokov života Komunity Cenacolo a za znovu zrodene životy vďaka škole svätej Bernadety, ktorá nám s pokorou a jej jednoduchým životom indikovala cestu svätosti.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku