ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Púť deti v MedžugoriiMária nás pozvala do Medžugorie, do jej požehnanej zeme spolu s mnohými deťmi, dospievajúcimi a rodinami. Ďakujeme, Mária! Dokopy nás bolo 136. Cestovali sme s dvomi autobusmi, z toho jeden bol dvoj poschodový a sprevádzali nás naši chlapci a dievčatá, kňazi a sestričky. Aj tohto roku sa zjednotilo mnoho rodín, aby prišli navštíviť „ Gospu“ a poďakovať za dostane milosti z pred pár rokov: uzdravenie malého dievčatka, vnučky Clotti, ktorá trpela nevyliečiteľnou chorobou. Každý rok sa skupinka rozrastá, a tak ideme do Medžugorie poďakovať a požiadať o prihovor Panny Márie a ďalšie milosti. Všetci majú malý zoznam prianí  s nádejou, že Panna Mária ich vypočuje!
Po asi 20-tich hodinách cesty, sprevádzanimi piesňami, modlitbami, vtipmi, občerstvením, dialógmi a spánkom sme dorazili na miesto v piatok 30. augusta o 12:00. Je to vždy silný pocit, keď dorazíte a vidíte dve zvonice kostola, ktoré nám pripomínajú: „ Ste v Máriinej zemi, ste doma!“. Zo srdca je počuť: „ Vďaka Maria, že si nás sem pozvala“. Cítil sa pokoj vo vzduchu, bola to prítomnosť Márie! Marisa, majiteľka hotela San Giuseppe, nás čakala so širokým úsmevom, spolu niekoľkými chlapcami z „Campo della Vita“, ktorí nám pomáhali s deťmi počas dní našej púte.
Popoludní sme spoločne vyšli na Podbrdo a modlili sme sa radostný ruženec, niektorí z nás s bosými nohami. Bola to silná emócia, kráčať po tých kameňoch, na ktorých sa toľko krát zjavila Panna Mária, miesto kde je prítomna! Malý i veľký, starý aj mladý, sme vystupovali a opakovali sme Zdravas Maria a v srdci sme mali otázky, túžby, ktoré potom nechávali priestor poďakovaniu, dôvere, odpovediam, pretože tam je Maria, matka Ježiša, pre ktorého „nič nie je nemožné“. Cítil sa pokoj! V sobotu ráno sme sa vydali do kostola a počúvali sme Ivana, jedného z vizionárov. Jeho slova boli hlboké, dotkli sa našich sŕdc a ožiarili naše mysle. Cítila sa veľká dôvera, viera, uvedomovali sme si, že jeho viera je postavená na skale, na Márii. Opakoval toto: „ Nerozprávajte iba o modlitbe, ale žite modlitbu, nerozprávajte iba o pokoji, ale žite v pokoji“. Maria je našou Matkou a mamy sa nikdy neunavia opakovať deťom tie iste veci až dokým ich deti nezačnú robiť.
Potom sa skupinka rozdelila: rodiny spolu s donom Massimom išli počúvať katechézu o zmierení, deti sa zostali hrať v hoteli spolu s sestrou Susan a sestrou Cristinou a s dievčatami, pokým dospievajúci spolu s donom Eugeniom, bratom Geromom, sestrou Giudittou, sestrou Máriou Piou a s dvoma dievčatami išli na Krizovac, modliť sa Krížovú cestu. Krížová cesta je vždy jedna veľmi silná modlitba, moment zamyslenia sa, zmierenia sa, moment odpustenia. Veľké a špicaté kamene, kopec, červená zem a námaha nám pomohla prežiť toto stretnutie s Ježišom. Tento rok sme sa modlili Umučenie, tak že sme priradili ku každému zastaveniu jedného Svätého, a to nám pomohlo prežiť hlbšie Umučenie Ježiša. Viac sme stúpali po kopci, viac sa prehlbovala naša modlitba, Mária nám bola nablízku, sprevádzala nás. Čítali sme aj niektoré slova pápeža Františka, ktoré zaznievali v našich srdciach a dodávali nám silu a nadej: „Čo zanechá kríž v každom jednom z nás? Pozrite: zanechá dobro, ktoré nám nikto nemôže dať, istotu vernej lásky Boha voči nám...On dáva život a nádej: premenil kríž z nastoja nenávisti, prehry a smrti na znak lásky, víťazstva, triumfu a života.
V nedeľu popoludní sme sa vybrali všetci spoločne do domu „Campo della Vita“ sledovať muzikál, ktorý pripravili pre nás deti. Prítomný boli aj mnohí pútnici. Pozorovať naše deti, ako prezentujú časti Evanjelia, oblečený v kostýmoch z obdobia Ježiša, vidieť ich snahu, ich vážnosť, napĺňala naše srdcia vďačnosťou a údivom. Najkrajšia vec bol výbuch radosti, ktorý vyžaroval z ich oči počas poslednej piesne. Svedectva chlapcov zakončili náš deň. Večer sme prezili v kaplnke nášho hotela hlboký moment modlitby, a každý jeden z nás dostal požehnanie so Sviatosťou oltárnou. Pondelok bol budíček o 3:15, s cieľom Modrý Kríž, na Podbrde, na zjavenie Mirjane. Štyri hodiny sme sa modlili, spievali a rozjímali pokým sme čakali na príchod vizionárky a potom sme sa konečne dočkali, a boli sme svedkami zjavenia Mirjane, „ Drahé deti, milujem vás všetkých, vás všetkých, všetky moje deti, ste všetci v mojom srdci, všetci máte moju materskú lásku...“ Počuť Máriine slova, ktoré nám venovala skrze vizionárku bola nekonečna slasť! Vrátili sme sa domov so srdcom plným nádherných veci: pokoj, dôvera, nádej, láska. Mária sa k nám prihovorila, ďakujeme ti Maria!

Album Foto...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku