ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

20 rokov Komunity v Lurdoch

11. februára 2013, na sviatok Panny Márie Lurdskej, oslavujeme dvadsiate výročie prítomnosti našej komunity v tejto požehnanej krajine.
Aby sme povedali pravdu, viac než oslava, boli to intenzívne chvíle modlitby, v ktorých sme mohli vyjadriť svoje poďakovanie Pánovi a Panne Márii za milosť vzkriesenia, obrátenia a uzdravenia pre mnoho mladých ľudí a ich rodín počas týchto dvoch desaťročí.
Zvláštne poďakovanie musíme a chceme vyjadriť svätyni v Lurdoch a jej kaplánom, pretože nám otvorili dvere rôznych svätých miest, ktoré spravovali a tak sme mohli obzvlášť intenzívne prežívať momenty oslavy Pána.
Umožnili nám tak niesť na našich pleciach sochu Nepoškvrneného počatia počas sviečkového sprievodu v nedeľu večer, v predvečer výročia zjavení a tiež v nasledujúci večer, začínajúc a končiac oslavy so všetkými pútnikmi prichádzajúcimi vo veľkom počte z mnohých krajín.
V nedeľu sme prežili jednoduchý ale dojímavý okamih eucharistickej adorácie: o 15:00 hodine boli všetci taliansky hovoriaci pútnici pozvaní do krásnej Baziliky ruženca, aby prežívali spolu s nami svätú hodinu vďačnosti, animovanú piesňami a spontánnymi prosbami mladých chlapcov a dievčat z troch našich domov, ktoré máme v okolí Lúrd.
Na konci sprievodu sme boli pozvaní, aby sme obohatili spevom vigílijnú svätú omšu pre Pannu Máriu v jaskyni Massabielle, požehnanom miesto osemnástich zjavení Nepoškvrneného počatia Panny Márie svätej Bernadete, aj tu za prítomnosti davu pútnikov, ktorí prišli a pripojili sa k nášmu „cenacolskému“ sviatku v priateľstve.
Okrem týchto špeciálnych chvíľ sme tiež chceli prežívať „intímnejšie“ momenty v našich domoch slávením svätej omše a nasledujúcimi jednoduchými spoločenskými aktivitami za prítomnosti mnohých priateľov, ktorí nás sprevádzali od začiatku existencie našej komunity v Lurdoch. Takto sme vyjadrili vďaku v rodinnej atmosfére a podelili sme sa o zázrak za „veľké veci“, ktoré Pán vykonal poslúžiac si našou chudobou.
Obraciame naše prosby ešte raz k Panne Márii, opakujeme jej našu „vďaku“ a obnovujeme našu absolútnu dôveru prijímajúc za naše slová modlitby, ktoré nás naučili pred pár rokmi na oslavu jubilea 150. výročia zjavení:

S Bernadetou, sa modlíme k tebe, ó Mária,
s jednoduchosťou detí.

Vlož do našich sŕdc Ducha blahoslavenstiev.
Potom môžeme aj tu na zemi zakúsiť radosť z Božieho kráľovstva
a spievať s tebou:
Magnificat!

Sláva tebe, ó Panna Mária,
blahoslavená služobnica Pána,
Matka Božia,
Chrám svätého Ducha!

Amen!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku