ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Návšteva Matky Elvíry v komunitných domoch v Chorvátsku

Milí priatelia, práve sme sa vrátili z Chorvátska!
V utorok 29. januára Matka Elvíra, otec Stefano a niektoré z nás sestier bolo poslaných do Chorvátska, na malé turné po komunitných domoch. Pred príchodom na slovanskú zem, sme sa zastavili na prvej zastávke v dome Mogliano Veneto. Dievčatá privítali Matku Elvíru s ohromnou radosťou, ktorú vyjadrili piesňami a tancami a ona sa im venovala so všetkou svojou láskou a dobrosrdečnosťou ako vždy, povzbudzujúc ich kráčať dopredu a žiť život naplno.
V stredu 30. januára bola ďalšia zastávka, prekvapenie, v Slovinsku, v dome „Madonna mladých“. Chlapci čakali Matku Elvíru pred domom s gitarou v ruke a bol to okamih plný emócií, mnohí z nich ju nikdy nevideli osobne a dala sa vyčítať z ich tvárí radosť, dojatie a dokonca aj úžas, že mohli vidieť tak zvláštnu ženu. Elvíra poprezerala celý dom vrátane skladov a stajní, zahŕňajúc chlapcov otázkami a vtipmi.
Deň pokračoval príchodom na zámok Vrbovec a privítanie chlapcov z domu aj niekoľkých dievčat z okolitých domov bolo takéto: všetci boli rozostupení pozdĺž aleje s farebnými balónikmi v rukách, ktorými mávali, keď okolo nich prechádzala Matka Elvíra. Vystúpiac z auta objímala a bozkávala každého so svojou ohromnou radosťou, uvoľniac tak celú svoju vitalitu, najmä keď zbadala deti, ktorým venovala svoju materinskú pozornosť a darovala im štedro sladkosti a cukríky.
Vo štvrtok 31. januára sa Matka Elvíra spolu so svojimi sestrami zúčastnila v Záhrebe na svadbe Roberta a Maji, celebrovanej donom Ivanom a koncelebrovanej donom Stefanom a ďalšími troma chorvátskymi kňazmi, dvoch detí komunity, ktorí vyjadrili svoju vďačnosť a svoju náklonnosť k Matke Elvíre hovoriac jej, že keby ona nebola, všetko to, čo prežívali vrátane manželstva, by sa nemohlo zrealizovať.
V piatok 1. februára ráno Matka Elvíra navštívila dievčenský dom vo Vrbovci, kde sa mohla stretnúť s niektorými dievčatami, ktoré ešte nikdy neboli v Taliansku a ktoré veľmi túžili ju objať. Boli to chvíle plné emócií a skutočnej radosti.
Po spoločne prežitej modlitbe, Matka Elvíra chcela naučiť dievčatá, ako „prežívať stvorenie“ bez strachu zo zimy, snehu, únavy a potom si vyzula svoje topánky a začala behať v snehu, všetky dievčatá ju hneď nasledovali a boli pripravené ju napodobniť a potom ... „ pekný hod do snehu“, to všetko za sprievodu smiechu a spevu. Po návrate do domu, Matka Elvíra znovu zopakovala: „Nesmieme sa báť! Nesmieme sa báť žiť, riskovať, žiť niečo nové! Žiadny strach.“
V popoludňajších hodinách navštívila dom vo Varaždine, kde bola svätá omša celebrovaná donom Stefanom a koncelebrovaná donom Ivanom. Otec Stefano povzbudil tento nový zmiešaný dom, aby vytrvali a kráčali dopredu, pretože je to práve vytrvalosť, vďaka ktorej sa bude zbierať ovocie v pravý čas.
V sobotu 2. februára v stane za chlapčenským domom vo Vrbovci sa konalo stretnutie rodičov. Všetci boli nadšení, že mohli vidieť Matku Elvíru, ale najmä za možnosť osobne sa jej poďakovať za zázraky, ktoré sa stali u detí a u ich rodín.
V popoludňajších hodinách mali rodičia príležitosť vyjadriť svoju vďačnosť ešte lepšie so svedectvami a piesňami, aj dievčatá z domov pripravili scénku, kde reprezentovali situácie z komunitného života a nakoniec chlapci, dievčatá a mnohé rodiny exákov zaspievali pieseň: „Žena s jasnými očami“, uprostred mnohých farebných balónikov.
V závere tohto slávnostného stretnutia ako zlatý klinec programu priniesli tortu...
Matka Elvíra neúnavne bozkávala a objímala každého opakujúc, že je potrebné sa usmievať, pretože život je krásny!
V nedeľu 3. februára v dievčenskom dome vo Vrbovci bola slávená svätá omša donom Stefanom a donom Ivanom, po ktorej Matka Elvíra sa chcela pomodliť ruženec „bežiac“ po uliciach v dedinke, bola šťastná, keď videla dievčatá bežať za ňou a opakovala im: „Je to v poriadku takto robiť, naberiete silu a stanete sa odolnejšími“. Po návrate späť do domu sme prežívali krátky moment svedectiev, kde sa sestry podelili o svoje skúsenosti, o stretnutie sa s komunitou a s Matkou Elvírou a kde tancovali, „Ty si sa ma vyvolil“ a tanec „Sloboda“. Matka Elvíra opakovala dievčatám, že je potrebné byť slobodné a aj ona sa zúčastnila tanca so svojou veľkou energiou.
Vrátiac sa späť do zámku Matka Elvíra navštívila chlapcov, ktorí hrali ping pong a prežívala s nimi jednoduchú chvíľku.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku