ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Festival mládeže v Medžugorí

 

5. august 2012 - Medžugorje - narodeniny Nebeskej Matky!

"Kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť" (Jn 6,35)

Milí cenacolci,
pozdravujeme vás z Medžugoria v týchto dňoch plného milosti, ktoré prežívame, aby sme vám povedali niečo o nás.
Začneme s Božím Slovom na dnes, v ktorom ľud na púšti prežíval chvíle obety, ktorá ho očisťovala, ale práve tam sa Boh prejavil viac ako na ktoromkoľvek inom mieste.
Práve takéto sú pre nás tieto dni: od nášho príchodu sem stále svieti slnko, horúce, žiadne mraky, veľa pútnikov a mladých, ktorí vypĺňajú každý kút Medžugorja. Každý deň v skorých ranných hodinách sa modlíme na Podbrde, Križevci a potom počas dňa beháme medzi Táborom života a Táborom radosti a inými nepredvídanými okolnosťami, Matka Elvíra je stále prítomná s láskou, ktorá veľa od nás vyžaduje ... vďaka Bohu!
To všetko nám v prvých dňoch dobre očistilo srdce a potom sa Boh prejavil vo svojej veľkosti! Od 2. augusta, kedy sme sa zúčastnili zjavenia Panny Márie Mirjane, kde Panna Mária nám veľakrát opakovala, že je dôležité mať čisté srdce a povedala nám, že požiada svojho Syna o to pre nás, pretože iba týmto spôsobom všetci, ktorí sa k nám priblížia, pocítia Ježišovu lásku.
V Tábore života je okolo 120 chlapcov a tu, v Tábore radosti je nás 70 dievčat vrátane rodín, sestier, misionáriek a detí. Máme sa skutočne dobre a všetko prebieha hladko, lebo to organizuje priamo Panna Mária!
Včera bol na Festivale mládeže deň našej komunity. Skoro ráno sme všetci odišli peši, pripravení svedčiť, spievať a tancovať pre všetkých. Boli sme všetci plní elánu, ktorý prišiel z neba. Na vyrozprávanie svojho svedectva mnohým prítomným mladým ľuďom si Panna Mária použila ako svoje nástroje život Dona Ivana, Emílie, Jožka a novicky Magdalény. Všetci vďaka Márii znovuobjavili v živote, že najdôležitejšia vec nie je samotný život, ani zdravie alebo skutočnosť, že všetci okolo ťa majú radi, ale viera, ktorú našli v komunite, vďaka skutočnému priateľstvu Matky Elvíry, ktorá nás učí, že šťastnými sme len vtedy, ak sa ako prví máme radi a darujeme sa druhým.
Vo večerných hodinách bolo všetko pripravené na muzikál, ktorý je v Medžugorí vždy zvláštny, je niečo viac ... je tu Panna Mária a cítiť jej prítomnosť, že je s nami spokojná a používa si nás, aby sa dotkla srdca mladých ľudí!
Matka Elvíra je vždy pripravená prijať život každého objímajúc, usmievajúc sa, tancujúc ... koľko mladých ľudí, rodín a kňazov sa s ňou stretlo a koľko radosti tak vytrisklo pre všetkých! Dnes sa stretla aj s Mateou a Tomislavom, ktorí si vyslúžia sviatosť manželstva 15. augusta vo Vrbovci a tiež ich vkladáme do vašich modlitieb.
Ste stále s nami a v každom kroku na kameňoch Podbrda sme priniesli k Panne Márii každého z vás, vaše životy, rodiny a vaše úmysly! Uvidíme sa čoskoro! S láskou!

Matka Elvíra a Misijné sestry Vzkriesenia

Photo album...

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku