ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie slovenských rodičov

   

V prvých dňoch mesiaca júna sme sa stretli so slovenskými rodičmi v mariánskej svätyni v Levoči.
Atmosféra medzi nami chlapcami a prítomnými rodičmi bola veľmi radostná a rodinná. Strávili sme dva dni intenzívnej modlitby, priateľstva a vzájomného zdieľania sa.
Stretnutie sa začalo modlitbou svätého ruženca, po ktorom nasledovala katechéza nášho priateľa Dona Ireneja.
Potom sa k nám slovami nádeje prihovorili naši kňazi a povedali nám, ako je dôležité dôverovať komunite.
Ich slová znamenali veľa: vysvetlili, čo to znamená prežívať modlitbu a komunitný život. My, chlapci, sme predstavili mini-muzikál s názvom "Priateľstvo", ktoré je témou vybranou našou Matkou Elvírou pre tento rok. Počas predstavenia chlapci svedčili o tom, čo dnes pre nich znamená hodnota pravého priateľstva. Nakoniec sme všetci spolu vystúpili na kopec, ktorý je sídlom svätyne Levočskej Panny Márie, miesto, ktoré navštívil ako pútnik aj blahoslavený Ján Pavol II. v roku 1995, vyhlásiac ho za Baziliku Minor.
Tam sa slávila svätá omša, ktorej predsedal  náš drahý priateľ Jeho Eminencia Otec biskup František Rábek, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou.
Večer sme prežili Eucharistickú adoráciu v „cenacolskom“ štýle v krásnom františkánskom kostole zasvätenom Duchu Svätému, kde na druhý deň ráno sme slávili nedeľnú svätú omšu pod vedením nášho priateľa Dona Branislava.
Po modlitbe svätého ruženca sme prežívali radosť z počúvania krásnych svedectiev rodičov, premýšľajúc o obrátení a uzdravení, ktoré prežívajú vo svojich rodinách vďaka stretnutiu s Matkou Elvírou a s Komunitou Cenacolo.
Po stretnutí sme sa cítili obohatení o priateľstvo medzi nami ale predovšetkým s Bohom, pociťujúc nežné a materské objatie Levočskej Panny Márie.

     

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku