ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie Misionárok v CertosaStretnutie „Misionárok – služobníčok lásky“ v Certosa di Pesio

Tento rok, my dievčatá „Misionárky – služobnice lásky“, ktoré žijeme v Komunite niekoľko rokov a rozhodli sme sa zostať, aby sme nezištne vrátili to, čo sme nezištne dostali, sme sa v druhej polovici apríla stretli v Certosa di Pesio, aby sme prežili týždeň ticha, úvah, modlitby ale aj radosti a vzájomného zdieľania sa.
Bolo nás okolo 70, prichádzajúcich z rôznych domov v Európe, boli prítomné aj manželky z komunity a Sestry misionárky Vzkriesenia s novickami.
Boli to intenzívne dni, v ktorých sme prežívali veľa momentov v tichu, aby sme sa pozreli dovnútra a zamýšľali sa vedené hlavnou myšlienkou tohto stretnutia, ktorou bolo posolstvo Svätého Otca pre Svetový deň mládeže 2012, z Pavlovej témy: „Radujte sa neprestajne v Pánovi!“
Prostredníctvom katechéz inšpirovaných posolstvom Benedikta XVI. sme odhalili, že presné slová Pápeža „.... naše srdce je stvorené pre radosť“, že „.... Boh je zdrojom skutočnej radosti“ a že ak sme ju našli, musíme tiež vedieť preniesť ju na dievčatá a na deti, ktoré žijú s nami v domoch, dávajúc pozor na veci, ktoré naopak nám ju chcú zobrať. Táto myšlienka bola akoby „pozadím“ aj téme opravdivého priateľstva, ktorú Matka Elvíra vybrala ako vodiacu pre tento rok pre našu komunitu.
Boli sme obklopené nádhernou prírodou, horami a vodou z rieky Pesio, tak aj z času na čas zapršalo, mali sme možnosť modliť sa mnoho „prechádzajúcich ružencov“, prechádzať sa popri rieke, sadnúť si a kontemplovať prírodu v tichu, aby sme lepšie počuli Boží hlas v nás.
Aj Certosa so svojimi storočiami histórie a stovkami mníchov, ktorí tu boli, tráviac ich život modlitbou, nám ponúkala prostredie a správnu klímu na modlitbu. V kaplnke „púšť“, ktorá bola kedysi celou mnícha z Certosy, sme mali možnosť nepretržitej adorácie Najsvätejšej sviatosti cez deň aj v noci. Každý deň sme sa zúčastňovali na svätej omši aj „hodine milosrdenstva“. Jednu hodinu komunitnej adorácie sme prežili všetci spolu v kaplnke „Blahoslaveného Allamana“ oveľa širšej a priestrannejšej . Tu sme mohli predkladať Bohu naše prosby, modliť sa za dievčatá, ktoré ostali doma, za všetkých ľudí, ktorí sa vkladajú do našich modlitieb, za chorých, za misionárov, dostali sme požehnanie na našej ceste, ktorá bude pokračovať nasledujúc rozličné povolanie, ktoré Boh vložil do našich sŕdc.
V stredu sme dostali veľký dar – prítomnosť Matky Elvíry medzi nami, ostala s nami celý deň a pozdravila nás jednu po druhej, žartovala s nami prenášajúc svoju radosť. Na konci komunitnej adorácie, predtým ako sme odchádzali nás povzbudila, aby sme boli každá sama sebou, aby sme mohli prežívať všetko dobro, ktoré môžeme darovať.
Ďakujeme zo srdca Božej Prozreteľnosti, ktorá pre nás pripravila tieto dni, otcovi Francescovi Peyronovi a bratom misionárom z Certosy, ktorí nás prijali s priateľstvom a štedrosťou, kuchárkam, sestrám Misionárkam Vzkriesenia a novickám, ktoré nám slúžili s láskou a radosťou, aby nám nič nechýbalo. Ďakujeme!

Album s fotografiami…

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku