ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Návšteva Matky Elvíry v Peru

Villa el Salvador Peru - máj 2012

"Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta"

Drahé sestry a všetci ostatní,
konečne sa dostávame k tomu, aby sme vám porozprávali o radosti, jednoduchosti, priateľstve a láske, ktorú prežívame počas týchto dní vďaka prítomnosti Matky Elvíry a dona Stefana. Naša milá Matka prechádzala domom a s úžasom pozerala na všetko: deti, tety, nové budovy, ktoré ešte nikdy nevidela a povedala: „Kto urobil toto všetko? Aký to príbeh!“ Zvlášť sledovala deti a hrala sa s nimi, kŕmila ich, prechádzala sa s nimi; v jej živote je stále obývaný Duch „Božského detstva“, túžba vykonávať malé veci s láskou a nikdy nás neprestane učiť aj keď už nie tak slovami ale životom, okamih za okamihom. Sviatok ukončenia štúdia sestry Mari bol krásnym momentom v „americkom štýle“. Svätá omša slávená v kostole Božieho milosrdenstva nášho milovaného biskupa Carlosa bola akoby „bombou“ Ducha Svätého. Zbor našich tiet, ujov, sestier misionárok spieval pre všetkých. Pekná chvíľa poďakovania na konci štúdia a začiatku konkrétnej „lásky a služby“, ako povedal biskup: „Je smutné vidieť zdravotné sestry a lekárov v nemocniciach, ktorí sú už unavení s „cara de palo“, čo znamená so smutnou tvárou, bez života, nahnevaných, neschopných byť k dispozícii, k prijímaniu a obetovaniu sa; musíme byť veselí, šťastní, pretože náš pohľad niekedy lieči oveľa viac ako lieky a starostlivosť!“ Matka Elvíra sa usmievala a rozdávala radosť všetkým, ktorí ju obklopovali. Po svätej omši sme sa zišli na slávnostnom ceremoniáli v sále, s kompletným talárom a „biretom“ (štvorcovým klobúkom), po dobu najmenej dvoch hodín od piesní z Peru, školy, univerzity, nekonečných pozdravov, príbehov päťročného štúdia, fotografií, videa, piesní a hudby, odovzdávania diplomu, skladania sľubov zdravotných sestier a odovzdávania ... medailí. Matka Elvíra bola prítomná až do konca. Tu sa vie, kedy sa sviatok začne, ale kedy sa skončí to je vždy pekná otázka. Ďakujem všetkým za priateľstvo, lásku a modlitby: boli ste tu s nami!
V nedeľu sme oslavovali v Rayo de Luz s priateľmi, dobrodincami, kňazmi, seminaristami, susedmi, farníkmi ... no pekný „Boží ľud“; slávili sme svätú omšu v zelenej záhrade Rayo de Luz. Na konci svätej omše, otec Stefano rozpovedal stručne príbeh Matky Elvíry pre tých, ktorí ju ešte nikdy nevideli a potom si všetky deti a aj my pokľakli pred oltárom na požehnanie medzi piesňami a ďakovaniami Márii. Matka Elvíra bola tak ako vždy neúnavná v pozdravovaní, objatiach, požehnávaní a fotografovaní sa so všetkými, ľudia si pokľakli a prosili o požehnanie, aby poďakovali za všetko dobro, ktoré Komunita koná v Peru. Boli tam tiež tri páry našich chlapcov, ktorí boli v Komunite so svojimi manželkami a deťmi; bol to veľký dar aj pre nich stráviť deň s Elvírou a s celou Komunitou.
 Po dobrom taliansko-peruánskom obede pripravenom nezištne našimi susedmi pre 200 osôb, pizzou, ryžou, koláčmi a tortou mamy Márie, zhromaždili sme sa v kaplnke na modlitbu Ruženca k Božiemu Milosrdenstvu v našom skromnom peruánskom stane, ktorý nás chránil pred slnkom.  Naše dievčatá a sestry z Villa Salvador pripravili pre nás tanec v rytmoch „Farby nádeje“, veľmi zábavnú scénku pre deti o Noemovej arche s levom a hrochom, peruánskou morskou pannou prevedenou deťmi od piatich rokov ... neuveriteľné a potom svedectvá niektorých našich mladých, prezentácia podobenstva o Dobrom Kráľovi pripravená chlapcami, dievčatami a sestrami, deťmi, dospievajúcimi a robotníkmi z Rayo de Luz a nevyhnutné tance „Boh sa postará“ a „Sloboda“ našich rehoľných sestier misionárok. Priatelia boli radi, počúvali a s úžasom sledovali.
Na druhý deň sme sa všetci znovu zišli v Rayo de Luz na obed (lasane mamy Márie, H. Na Ade, H.na Rosi a Barbary). Navšívil nás biskup Carlos, prežívali sme jednoduchý čas zdieľania sa a radosti a popoludní sme zopakovali všetky tance a scénky pre biskupa a Matku Elvíru, ktorá nevidela všetko.
Nasledujúce dni prebehli v jednoduchosti aj sviatku pretože, keď je prítomný „ženích“ stále je sviatok, a medzi Villa el Salvador a Rayo de Luz sme sa videli často medzi sebou. V sobotu večer sme mali adoráciu pod stanom s donom Stefanom, ktorý nám začal rozprávať o priateľstve a o tom, čo mal v srdci po stretnutí dievčat v Certose a požiadal nás, aby sme sa viac modlili jedni za druhých, aby sme boli viac priateľkami na kolenách, vložili svoje slabosti aj tie tých ostatných do modlitby, aby sme boli dobré, mali sa radi, lebo nestačí len robiť veľa vecí: musíme byť viditeľným znakom lásky, tej skutočnej, ktorá vie mlčať, modliť sa a prosiť o prepáčenie, znovu začínať, má entuziazmus, daruje sa a urobí hneď všetko, čo je potrebné, pretože miluje.
Bol to veľmi silný moment pre všetkých a nakoniec sme kľačali pred Ježišom jeden po druhom a všetci sme sa spoločne modlili.
Modlime sa za možnosť otvorenia domu pre mladých Peruáncov: už aj tak niekoľkokrát týždenne prosiacich o pomoc Komunitu. Modlite sa za nás a s nami, Boh sa postará!
Ďakujeme vám, ďakujeme vám, ďakujeme vám za všetko a navždy. Sme zjednotení v modlitbe,
Máme vás veľmi radi!

Vaše .... Hermanos Misioneras de la Resurrección Peruanas

Photo album...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku