ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie s J.E. Monsignorom Balcellsom z Tarragony


Počas stretnutia „služobníkov lásky“, ktoré sa konalo v Lurdoch od 6. do 11. februára, kde sa zhromaždilo okolo stošesťdesiat chlapcov prichádzajúcich zo všetkých domov roztrúsených po Európe, sme mali tú česť prijať J.E. Monsignora Jaume Pujol Balcellsa, Arcibiskupa z diecézy Tarragona v Španielsku a člena Opus Dei. J.E. Otec Arcibiskup mal možnosť spoznať nás prostredníctvom bratstva v Medjugorí. Vediac o našej prítomnosti sa k nám pripojil, aby kontemploval milosrdenstvo a zázraky, ktoré Boh Otec koná v nás, chlapcoch predtým stratených v tme, v samote a v smútku a aby nám zdelil túžbu priniesť Cenacolo aj do Jeho zeme.
Boli sme veľmi dojatí jednoduchosťou, pokorou a emóciami, s akými sa J.E. zdieľala s nami, vyrozprávajúc nám počas homílie vo svätej omši ako sa problém závislosti dotkol Jeho života aj života Jeho rodiny cez predčasnú smrť jedného Jeho synovca. Túžime sa poďakovať Prozreteľnosti za prítomnosť Kristovho Pastiera medzi nami, cez ktorého sme pocítili „svetlo nádeje“ pre stratených a sklamaných mladých vo svete a že sme znovu pocítili spolupatričnosť k Cirkvi; cítili sme sa milovaní, povzbudení a podporovaní na tejto ceste znovuzrodenia viery. Prosme Pannu Máriu, Nepoškvrnené Počatie, aby orodovala za všetky dobré túžby, ktoré nosí biskup v srdci a aby dovolila našej komunite povedať „áno“ všetkému, čo Pán od nás chce.

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku