ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie misionárov Lurdy 2012

   


Stretnutie misionárov – služobníkov lásky 
  Lurdy 2012

Je to vždy veľkým darom môcť prežívať pár dní duchovných cvičení spolu, vrátane chlapcov, ktorí už pár rokov žijú v komunite, našich kňazov a niekoľko zasvätených a manželov, ktorý žijú v našich domoch. Bolo to nádherné môcť byť prijatý Pannou Máriou z Lúrd, skutočne „zvláštneho“ miesta, ktoré si vyvolil Boh, aby „nahlas“ prehovoril k nášmu životu. Boli sme prijatí z Prozreteľnosti na jednom mieste nazývanom „Dedinka mladých“, kde sme mali k dispozícii okrem izieb a jedálne aj kaplnku, aby sme mohli prežívať nepretržitú adoráciu, každodennú svätú omšu a vypočuť si všetky katechézy. Bol to aj záväzok chlapcov z komunity v Lurdoch, ktorý každé ráno veľmi skoro prichádzali, aby nám pripravili raňajky a postarali sa aj o teplé jedlo.
Prvý deň, potom ako sme zostúpili k jaskynke na svätú omšu, spoznali sme otca Mária, kaplána zo Sanktuária a priateľa Cenacola, ktorý nám vyrozprával svoju osobnú skúsenosť z niekoľkoročného pôsobenia na tomto mieste a bol pripravený odpovedať na naše otázky; takto sme začali prechádzať znovu spolu krok za krokom stretnutia Bernadety s Pannou Máriou. Popoludnie sme ukončili ružencom o osemnástej, každodennou modlitbou v Sanktuáriu, na ktorej sme sa potom stále zúčastňovali. Večer v dome sme sa cítili trochu ponorení v duchu tejto púte a začali sme prežívať chvíle osobnej modlitby pred Eucharistickým Ježišom a tiež schádzaním v maličkých skupinkách k jaskynke počas celej noci. Nasledujúci deň začal svätou omšou a katechézou; bolo veľmi dôležité zamýšľať sa nad témou priateľstva, ktorá bola tak trochu vodiacou niťou celého stretnutia a pochopiť, že aj stretnutie medzi Pannou Máriou a Bernadetou sa stávalo hlbokým priateľstvom. Aj my sme sa pokúšali prežívať to, o čo Mária prosila Bernadetu, byť mnohokrát v tichosti a pokľaknúť na kolená pred Máriu, aby sme mohli odhaliť Božiu prítomnosť v našom živote a pochopiť, kde ju ešte potrebujeme „hľadať.“ Potom sme prežívali celý deň venovaný očiste srdca, pokračujúc na tejto ceste v tichu, aby sme boli schopní načerpať všetky dary, ktoré nám Sanktuárium ponúkalo, od svätej omše pri jaskynke, cez kúpanie sa, až ku svätej spovedi.Na ukončenie sme sa pomodlili krížovú cestu a potom domov na teplý čaj ...Dojdúc na koniec k srdcu stretnutia, všetci sme sa cítili bohatší, s mnohými vecami, ktoré sa v nás pohli; momentami modlitby prežívané aj s trochou obety priniesli svoje ovocie vyklíčiac čisté túžby v srdciach každého z nás a uzdravenie od tých vecí, ktoré nám možno už roky stále ubližujú. V predposledný deň nás prišiel navštíviť Mons. Jaume Pujol Balcells, arcibiskup z Tarragony v Španielsku, ktorý sa túžil s nami stretnúť tu v Lurdoch. Celebrovaním svätej omše vyjadril svoju úctu ku komunite, rozpoznajúc v nej Boží znak a povedal nám, že nás čaká v svojej zemi a bude sa neustále za to modliť. Všetci sme boli veľmi dotknutí pokorou a jednoduchosťou, s ktorými sa nám prihováral prenášajúc na nás svoju lásku k mladým a k životu. Posledný deň bol 11. február, sviatok lurdskej Panny Márie. V Sanktuáriu už aj tak preplnenému zástupmi ľudí prichádzajúcich z rôznych častí Európy a sveta, sme sa zišli vo veľkej podzemnej bazilike Svätého Pia X. na slávení medzinárodnej svätej omše. Potom sme išli k jaskyni pomodliť sa Anjel Pána a trošku neskôr sme sa pridali k našim bratom na obed. Stretnutie sa ukončilo tam, zdieľajúc posledné chvíle všetci spolu s chlapcami v dome a ukončiac večer  nádhernou komunitnou adoráciou, kde sme prosili o požehnanie na našej ceste a všetkého toho pekného, čo sa zrodilo v našich srdciach. Ďakujem všetkým, ktorí sa pre nás obetovali počas týchto nádherných dní a vyslovujeme nesmierne ďakujem zo srdca Panne Márii a Svätej Bernadete, ktoré boli našimi veľkými priateľkami a viedli nás na stretnutie s Ježišom.

   

Photo album

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku