ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

JMJ v Madride

Cesta do Madridu bola veľkým darom. Videli sme nové miesta, narástli sme v priateľstve, posilnili sme sa vo viere, trpeli sme, zabávali sme sa ... obohatili sme naše srdcia.
Mali sme možnosť pozdraviť Svätého Otca a pocítili sme veľkú radosť, že sme ho mohli vidieť hoci len na krátky okamih. Radosť z malých vecí sa stala veľmi veľkou. Na Cuatro Vientos, letisku, kde sa konalo záverečné stretnutie za trochu tvrdších podmienok (slnko, búrka, dlhý rad na vodu, spánok v spacích vakoch ako sardinky ...) napriek tomu sme nestratili radosť, entuziazmus a vieru byť so Svätým Otcom.
Prežili sme jeden veľmi pekný moment počas búrky, kedy pršalo a fúkal vietor a my sme začali vzývať Ducha Svätého spievajúc „Duchu Svätý, zostúp na nás“ a „Vietor začína viať a ja ho cítim“. Keď sme čakali v rade na vodu modlili sme sa ruženec a korunku k Božiemu Milosrdenstvu mysliac na misionárov, ktorí sú v Afrike. S vierou sa všetko stáva modlitbou.
Stretnutie sme ukončili práve tak, ako sme ho začali – spievajúc, robiac gestá, usmievajúc sa a zdraviac ľudí s veľkou radosťou v srdci. Pán dovolil, aby sme jednoduchým ale mocným spôsobom mohli vydať svedectvo o našom vzkriesení a aby sme preniesli radosť ľuďom, ktorých sme stretávali na uliciach, staniciach metra, na námestiach, vo vlakoch ... Vítali nás s pozdravom, veľa krát aj spevom a gestami spolu s nami. Boli sme veľmi zjednotení.
Bolo cítiť silnú atmosféru modlitby. Spávali sme málo, ale neboli sme vôbec unavení. Nič nám nechýbalo aj keď sme prežili celý deň niekde v okolí. Pán Boh nás prekvapil svojou Prozreteľnosťou, poslal nám ovocie, vodu, výstavu o Matke Tereze z Kalkaty, spovede, kúpeľne ...
Aj Panna Mária nám dala pocítiť, že je tu spolu s nami a že sa nemusíme o nič starať. My sme jej darovali modlitbu ruženca po uliciach, vlakoch a staniciach.
Vďaka Ti, Pane, pretože sme mohli jednoduchým ale veľmi konkrétnym spôsobom svedčiť o Tebe.

Album fotografií ...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku