ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Prvý dom v Španielsku!

Prišiel dlho očakávaný moment otvorenia domu v Španielsku.
Skupina dvanástich chlapcov, prichádzajúcich z Lúrd a materského domu zo Saluzza, bola vyslaná vdýchnuť život novému cenacolskému domu v lokalite Terrassa blízko Barcelony. Zrodenému vďaka priateľstvu a vernosti hojného počtu priateľov a rodín, ktoré sa roky stretávali s túžbou priniesť náš spôsob života do ich krajiny.
Všetko za začalo podľa „ciest“, ktoré Božia Prozreteľnosť tak ako zvyčajne pre náš dom pripravila. Stalo sa to vtedy, keď v jednej farnosti pár ľudí  nezávisle na sebe spôsobom a časom spoznalo a nadchlo sa našou komunitou, poznajúc ju prostredníctvom Medžugoria a Lúrd. Keď si jeden deň uvedomili, že Pán zasadil rovnaké semienko nádeje do sŕdc každého z nich, uverili, že táto túžba pochádza od Boha a teda neustále pokračovali na ceste spoznávania komunity prosiac, aby sme poslali skupinu mladých darovať život novému bratstvu. Počas týchto rokov sa toto očakávanie stalo predovšetkým modlitbou a vytvorením skupiny priateľov a dobrodincov, ktorí neprestávali  „klopať“ na Božie srdce a na srdce Máriino prosením a získaním si aj priazne miestnej Cirkvi, pricestovali nás navštíviť. Stále prostredníctvom dobroty biskupa a kňazov ponúkli jeden dom, v ktorom by bolo možné konkrétne zrealizovať naše bratstvo. A Pán dal svoje potvrdenie, to čo my zakaždým očakávame, prostredníctvom najvzácnejšieho daru, ktorý na svete existuje: daru života! Áno, lebo počas tohto dlhého času očakávania, začali prichádzať mnohí chlapci a dievčatá do komunity; stále viac rodín prijímalo komunitnú cestu, zúčastňujúc sa na stretnutiach rodičov organizovaných našim domom v Lurdoch, prichádzajúc spoznávať nás na sviatok života do Talianska, na vianočné stretnutia ... skrátka, život mnohých ľudí sa zviazal s tým našim a tak vzájomne aj my sme sa cítili zviazaní s nimi a teda povolaní slúžiť životu týmto ľuďom a tejto národnosti. Takto prišiel čas začať predovšetkým s vďakou a pokorou. Veľká vďačnosť patrí Bohu za jeho vernosť a za stále nové žasnutie vidieť nás pozvaných na oveľa väčšie veci, ale aj s vďačnosťou Cirkvi a španielských rodín, ktoré s veľkým entuziazmom a vytrvalosťou čakali a verili. Pokora, pretože sme si vedomí, že je mnoho mladých, ktorí potrebujú pomoc a že mnohí budú „klopať“ na dvere komunity, ale to nie my im dáme odpovede a nádej, ktorú hľadajú - iba Boh vie a môže uzdraviť a zachrániť životy. Len On!
Prosíme vás teda o sprevádzanie tohto nového cenacolského „syna“, tohto prvého španielského „dieťaťa“ mnohými modlitbami. Prosme Pannu Máriu o príhovor za nás a za našich mladých, za jej vieru, jej odvahu, jej poníženosť ktorá slúži, je plná nádeje a nikdy sa nevzdáva!
Vďaka za všetko, čo pre nás v modlitbe urobíte a my vás oboznámime s novinkami a krokmi, ktoré sa budú prežívať v tomto dome.
Komunita a dvanásti „apoštoli priekopníci“ zo Španielska vás objímajú. Ďakujeme!

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku