ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Duch Svätý zostúpil na kopec v Saluzze

V nedeľu 12. júla, v deň Turíc, Duch Svätý zostúpil na kopec v Saluzze prinášajúc vlnu radosti a osvieženia života pre každého z nás.
Tento veľký sviatok je každý rok v našej komunite venovaný daru zasväteného života, počas ktorého zasvätený bratia a sestry – misionárky vzkriesenia prehlasujú a obnovujú ich radostné, plné a totálne nasledovanie Ježiša v objatí Evanjeliových rád.
Otvorenie tohto dňa sa začalo evanjeliovým predstavením našich sestier, ktoré zobrazili život svätého Petra, rybára, Ježišovho učeníka, silného a pripraveného darovať svoj života za neho, ale aj slabého vo chvíli skúšky zapretia Pána. Petra, ktorý však znovuvstáva posilnený milosrdnou Božou láskou a obnovený Duchom Svätým počas sviatku Turíc, stávajúc sa tak vierohodným svedkom vzkrieseného Ježiša.
Dopoludnie pokračovalo eucharistickou adoráciou a tak ako apoštoli zídení v cenacole, počas poslednej večere spolu s Ježišom, prichádzali aj naši kňazi a zasvätení bratia, pokľaknúc pred Eucharistiu. Počas tejto chvíle traja z nich: Marco, Konrad a Hubert po prvykrát objali evanjeliové rady čistoty, chudoby, poslušnosti a službe chudobným, posilňujúc tak ich túžbu nasledovať Pána. Po nich nasledovali ďalší bratia, ktorí ešte raz obnovili svoje ÁNO Bohu.
Popoludní, potom ako sme prežili pekné priateľské chvíle spolu s rodinami a niekoľkými priateľmi, ktorí prišli, aby prežívali spolu s nami tento milostivý čas, náš biskup Mons. Giuseppe Guerrini predsedal svätej omši. Počas nej pred ním a našou mamou Elvírou, tri z našich sestier - sestra Brigitta, sestra Daniela a sestra Veronica - prehlásili svoje „ÁNO, CHCEM“ ... túžim nasledovať Pána, túžim darovať svoj život jemu, túžim ho rozpoznať v každom mladom, v každej tvári, v každom geste, v každom pohľade, v každom živote, spôsobom čistým, poslušným, pokorným, pripraveným slúžiť všetkým. Potom ďalšie sestry spolu s Matkou Elvírou s radosťou obnovili svoje zasvätenie.
Bol to deň mnohých „ÁNO“, ktoré dali elán a silu všetkým, aby sa mohli lepšie darovať, milovať, slúžiť a utekať spolu s Pánom.

Fotogaléria 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku