ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie "Misionárok služobníc Lásky"

Na začiatku februára sme boli my dievčatá, „misionárky služobnice lásky“ spolu s našimi zasvätenými sestrami „pozvané“ Pannou Máriou Lurdskou, aby sme prežili jeden týždeň v tichu, modlitbe, priateľstve a dialógu v škole svätej Bernadety. Sme ženy, ktoré žijú v Komunite Cenacolo už tri, šesť, desať rokov… pretože milujeme Komunitu, cítime sa súčasťou tejto veľkej rodiny a túžime vynahradiť aspoň kúsok z toho dobra, ktoré sme dostali a darovať ho mladým, ktorí klopú na brány Komunity. Tieto duchovné cvičenia v Lurdoch, v náručí Nepoškvrnenej, boli prekrásnym darom Božej prozreteľnosti, ktorá nás očakávala a s veľkou štedrosťou nám otvorila dvere „Dedinky mládeže“, kde sme boli ubytované prvé tri dni, aj napriek tomu, že toto miesto je obyčajne v zimnom období uzavreté. Takto sme mohli prežiť prvé dni ticha v rozľahlých priestoroch uprostred krásnej prírody, s nádhernou kaplnkou na návrší, kde naši kňazi don Stefano a don Ivan slávili každodennú svätú omšu a kde sme v nepretržitej modlitbe pred Najsvätejšou sviatosťou mohli „dolovať“ v našich srdciach a v našich životoch, podobne ako svätá Bernadeta, ktorá hrabali rukami v bahne a špinavej zemi jaskyne na mieste, ktoré jej označila Panna Mária. Tak ako dievčatko Soubirous, aj my sme pod bahnom nášho hriechu, našich zranení našli prameň vody, ktorá uzdravuje a obnovuje – týmto prameňom je Božie milosrdenstvo. Tak ako Panna Mária žiada od všetkých, ktorí prídu do Lúrd, aj my sme sa zúčastnili krížovej cesty, prijali sme sviatosť zmierenia a absolvovali kúpeľ v lurdskej vode. Prežili sme tieto chvíle naozaj s hlbokou vierou. Vďaka katechézam našich kňazov sme mohli lepšie spoznať príbeh Lúrd a osemnástich zjavení „Peknej bielej Pani“ a o to viac sme si zamilovali Pannu Máriu. Presvedčili sme sa, že v dnešnom tak veľmi zmätenom svete je Ona jediným pravým príkladom ženy, ktorý môžeme s dôverou nasledovať a napodobňovať. Svätá Bernadeta povedala: „Pozerala na mňa ako osoba, ktorá pozerá na inú osobu“, a po celý život si v srdci uchovávala spomienku na túto Priateľku, ktorá sa s veľkou pokorou urobila maličkou ako ona (svätá Bernadeta mala iba 140 cm a Panna Mária sa zjavila ešte nižšia od nej!), ktorá sa na ňu usmievala, počúvala ju, modlila sa s ňou, vrátila jej dôstojnosť. Na výročie zjavení sme sa presunuli do „Accueil Notre Dame“, ubytovne ktorá sa nachádza vo vnútornom areáli svätyne, priamo pri nohách Panny Márie, a tam pri Jaskynke sme mohli prežiť milosť nočnej modlitby. Priniesli sme k nohám Nepoškvrnenej Panny Márie naozaj všetkých: chlapcov a dievčatá našej Komunity, čenakolínske rodinky, deti a našich misionárov a misionárky, deti a zasvätených bratov a sestry v misiách, našich rodičov, priateľov, chorých, všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby, a najmä našu drahú Matku Elvíru. Boli sme pútničkami uprostred nespočetných davov pútnikov, ktorí prišli zo všetkých kútov sveta, zúčastnili sme sa na večernej sviečkovej procesii „flambeaux“, na veľkolepej procesii s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a toto všetko nám dodalo krásny pocit a vďačnosť za to, že patríme do univerzálnej Cirkvi.

Ďakujeme z celého srdca Panne Márii Lurdskej, pretože sa na nás každý deň usmieva a pozerá na nás „tak ako osoba pozerá na druhú osobu“.

 

Fotoalbum...

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku