ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Stretnutie rodičov a požehnanie domu na Slovensku

Stretnutie rodičov a požehnanie domu na Slovensku

 

Po rokoch očakávania sa konečne podarilo Matke Elvíre prísť aj na slovenskú zem, kde je už tri roky otvorený malý dom Komunity. Privítanie od rodičov bolo mimoriadne slávnostné. Okrem Matky Elvíry prišli aj chlapci z domov v Chorvátsku sprevádzaní donom Ivanom, chlapci z Rakúska a skupina zasvätených sestier – Misionáriek vzkriesenia a zasvätených bratov spolu s otcom Stefanom z Talianska.

 

Sobotu sme prežívali vo veľkej sále Marianum arcibiskupského sídla v Trnave. Podelili sme sa o radosť z piesní, svedectiev, katechézy otca Stefana, modlitby ruženca, eucharistickej adorácie, tancov a svedectiev našich zasvätených sestier, medzi ktorými niektoré pochádzajú zo Slovenska. Popoludní prišla Matka Elvíra a jej príchod v nás všetkých zdvihol vlnu slávnostnej radosti a pohnutia. Na mnohých tvárach chlapcov, dievčat, mám a otcov, mladých „ex-“ sa objavili slzy vďačnosti Bohu za túto dlho očakávanú chvíľu. Onedlho sa k nám pripojil aj otec biskup S.E.R. Mons. Robert Bezák, ktorý predsedal Svätej omši. Spevy počas omše pripravila skupina slovenskej mládeže a v repertoári sa objavili aj piesne Komunity preložené do rodného jazyka. Večer bol zavŕšený malým „recitalom“ – predstavením pripraveným mladými, v ktorom svedčili o zázraku svojho vzkrieseného života. Spomedzi mnohých prítomných osobitné poďakovanie si zasluhujú mamy, mladí a priatelia nášho slovenského domu, ktorí si stretnutie usilovne odpracovali, slúžili, varili a umožnili nám cítiť sa ako doma. Aj sestry Uršulínky, prítomné v Trnave, priateľky Komunity a našich chlapcov, sa stali pre nás „Božou prozreteľnosťou“ keď s veľkou láskou a štedrosťou prijali vo svojom kláštore naše zasvätené sestry.

 

Slávnosť pokračovala v nedeľu dopoludňajšou Svätou omšou v malej obci Kráľová pri Senci, v blízkosti ktorej sa nachádza náš dom. Niektorí naši chlapci prijali sviatosti krstu, prvého svätého prijímania a birmovania. Malý ale pekný kostol sv. Jána Krstiteľa „praskal vo švíkoch“, plný priateľov, rodičov, kňazov, ktorí pre túto príležitosť prišli zo všetkých kútov Slovenska.

 

Počas tejto chvíle „Božej milosti“ bol prítomný otec arcibiskup S.E.R. Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosť bola veľmi dobre pripravená – piesne, liturgia, sprievod s obetnými darmi... Chlapci ktorí prijali sviatosti a taktiež ich rodiny boli hlboko pohnutí. Po ukončení slávnosti sa veľká väčšina prítomných presunula do nášho domu „Svätého Cyrila a Metoda“, kde Arcibiskup požehnal dom, ktorý počas týchto rokov chlapci premenili na pekné, jednoduché, čisté a príjemné miesto. Mamy a priatelia privítali Matku Elvíru v typických slovenských krojoch a za spevu tradičných piesní tejto zeme, potom jej ponúkli chlieb so soľou, ako symbol priateľstva, zdieľania sa a radostného prijatia.

 

Popoludnie prebehlo pokojne, naplnené pozdravmi, chvíľami slávnosti a vzájomných stretnutí, radostných objatí pri stretnutí tých, ktorí po mnohých rokoch temnoty sú šťastní, že môžu žiť vo Svetle.

 

Zo srdca ďakujeme Pánovi a Márii, jeho Mame, za prehojné milosti ktoré vylial na Komunitu na Slovensku a na všetkých ľudí, ktorí sa modlili a vytrvalo očakávali zrodenie nášho domu aj v tejto zemi.

 

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“. A bolo naozaj cítiť živú prítomnosť Pána v jednote medzi chlapcami, v láske rodičov a priateľov, v ľudskom teple, ktorým sme boli prijatí.

 

Slovensko, VĎAKA!


Fotoalbum...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku