ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Svätá Mária Margaréta Alacoque

V uplynulom mesiaci navštívili našu Komunitu relikvie svätej Márie Margaréty Alacoque, jednoduchej sestry z rehole Navštívenia, ktorej sa zjavilo Najsvätejšie Srdce Ježišovo a ktorú si Ježiš vybral, aby šírila vo svete úctu k Jeho Srdcu. Spolu s relikviami k nám takto zavítalo aj Najsvätejšie Srdce Ježišovo, aby sa dotklo a prehovorilo k srdcu každého z nás.

Po krátkej zastávke v Dome formácie sa relikvie presunuli do domu v Savigliano, kde ostali po celú noc, za neustálej modlitby dievčat. Pani Alicia a otec Marot nám veľmi pútavo vyrozprávali, ako sa zrodilo toto veľké dobrodružstvo, cesta relikvií do všetkých kútov sveta. Bolo očarujúce počúvať, ako si Božia prozreteľnosť vyberá pre nás často tajuplné cesty, aby priniesla ľudstvu nádej a život.

Cesta pokračuje. Sobota, Dom formácie, hodinka Božieho milosrdenstva spolu s relikviami svätej Margaréty, od 15:00 do 16:00 v kaplnke zasvätených sestier. Je to hodina milosrdenstva, zmierenia, odpustenia, hodina stretnutia s Ježišom.

A nakoniec adorácia tradičnej „prvej soboty“ v Saluzzo. Truhlička s relikviami, obklopená kobercom kvetov v červenej a bielej farbe, bola vyzdvihnutá na stolíku pred oltárom, na ktorom sa vynímala Najsvätejšia sviatosť. Presne toto si želala svätá Margaréta: pomôcť ľuďom stretnúť Ježiša v Najsvätejšej sviatosti. Bolo dojímavé vidieť, ako sa aj po skončení adorácie takmer všetci prítomní (a zišlo sa nás naozaj veľa, mladých z Komunity, rodičov, priateľov, ľudí z okolia ktorí pravidelne prichádzajú na naše „prvé soboty“) túžili pozastaviť v tichej modlitbe pred relikviami, aby si vyprosili pomoc svätice a zasvätili svoje životy Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

Ďakujeme za tento nesmierny dar a zverujeme do orodovania svätej Margaréty všetkých ľudí, ktorí počas týchto nádherných dní modlitby požiadali o milosti a požehnanie, a zároveň všetkých vás, ktorí hoci ste fyzicky vzdialení, ale v srdci nám veľmi blízki...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku