ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Svedectvá v Benátkach

V sobotu 29. mája sme mali možnosť svedčiť o radosti z nášho vzkriesenia v Bazilike Najsvätejšieho Spasiteľa v Benátkach, na pôde Evanjelizačnej školy Menších bratov kapucínov „Laurentianum“. Prijatie touto františkánskou rodinou bolo úžasné, stali sme sa ich hosťami a za ich sprievodu sme mohli navštíviť Baziliku a kláštor, s ich 400-ročnou históriou a nesmiernym umeleckým bohatstvom.
Títo bratia nám naozaj otvorili nielen svoj dom, ale aj srdce... a garáž s loďkami! Vďaka ich motorovému člnu mohla prípravná skupina mladých zažiť nové dobrodružstvo, keď kanálmi benátskej lagúny prevážala mikrofóny, reproduktory, mixer a všetko ostatné, nevyhnutné k predstaveniu.
Naše zasvätené sestry, spolu s otcom Stefanom a dievčatami z domu v Mogliano dorazili do Baziliky po poriadnej prechádzke benátskymi uličkami a kanálmi, počas ktorej nechýbal spev a hlasné pozdravy všetkým okoloidúcim... nepremárnili sme ani túto príležitosť, aby sme všetkým priniesli radosť a úsmev Vzkrieseného Krista!
Bazilika bola preplnená a my sme s radosťou a slobodou Božích detí svedčili o kráse kresťanského života, skrze tance, scénky, piesne a naše životné príbehy. Akým veľkým darom bolo opäť zakúsiť, že ak sa podeleníme o náš život s druhými, narastie naša radosť a posilní sa naša viera!
Uprostred svedectiev prišla Matka Elvíra, ktorej príchod vyvolal vlnu nadšenia. Vo svojom príhovore pripomenula, že tajomstvo šťastia je Láska – myslieť na druhých, slúžiť, usmievať sa na ľudí.
Večer nám Božia prozreteľnosť poskytla ďaľšiu príležitosť svedčiť – modlili sme sa ruženec kráčajúc po uliciach Benátok. Bola sobota večer a ulice boli plné ľudí, turistov, a medzi nimi mnohí smutní, stratení mladí ľudia, niektorí z nich v podnapitom stave. Keď videli prechádzať húf usmievajúcich sa sestier a dievčat, užasnutí sa zastavovali, mnohí z nich nám opätovali úsmev, iní sa prežehnávali, ďalší nevedeli čo povedať od úžasu... modlime sa, aby naše „Zdravas Mária“, naše úsmevy a piesne zasiali do ich sŕdc aspoň malé zrniečko nádeje.
Ďakujeme Ti Pane Ježišu za dôveru, ktorú nám dávaš, za každé nové miesto, kam nás posielaš ohlasovať Tvoje Vzkriesenie živé v nás. Požehnaj a ochraňuj všetkých ľudí, ktorých sme stretli v Benátkach. Ďakujeme Ti za všetkých tých, ktorí nám poskytli pohostinnosť a priateľstvo, a takto sa pre nás stali nástrojom Tvojej Lásky a Prozreteľnosti.

Fotoalbum...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku