ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Návšteva Turínskeho plátna

Jedným z posledných neobyčajných Božích darov, ktoré prijala Komunita v týchto mesiacoch, bola návšteva Svätého plátna v Turíne. Veľmi sme túžili po tom, aby sa na tejto púti mohli zúčastniť všetci chlapci a dievčatá z domov v blízkosti Turína, pretože pre mnohých z nás, najmä pre cudzincov, to bola životná príležitosť, môcť sa modliť pred touto ikonou „napísanou krvou“, ako sa o plátne vyjadril pápež Benedikt XVI.

Na púť sme sa pripravili malou „putovnou výstavou“ o Turínskom plátne, ktorá počas predchádzajúcich mesiacov putovala z domu do domu a pomohla nám vnoriť sa do histórie tejto relikvie Vzkriesenia a preniknúť hlbšie do tajomstva, ktoré ju obklopuje.

Nastal dlho očakávaný deň: bolo nás viac ako 400 chlapcov, dievčat, zasvätených sestier, rodičov a priateľov. V Turíne sme sa ocitli uprostred húfu pútnikov všetkých národností a jazykov. Bola s nami aj Matka Elvíra, spolu s ňou sme nastúpili na kľukatý značený chodník, plný pútnikov, ktorý nás pomaly priviedol do Turínskeho dómu. Chvíle čakania „v rade“ nám poskytli príležitosť pripraviť sa na návštevu Plátna modlitbou ruženca, popretkávanou spevom, gestami, radosťou. Každé „Zdravas Mária“ bolo akoby zrniečkom v reťazi dobra, ktoré z nás robí naozaj jednu veľkú rodinu. Mária je našou Mamou a pomáha nám pripraviť sa na stretnutie so svojím Synom Ježišom. Konečne prichádzame pred Turínske plátno – zastavili sme sa v tichej modlitbe pred tým kusom plátna, ktoré zahalilo Ježišovo telo vo chvíli smrti, do ktorého je krvou vtlačená bolesť Jeho umučenia a zároveň svedectvo o explózii svetla, o Vzkriesení, ktoré vtlačilo Jeho podobu do plátna!

Pred Dómom sme si našli čas na to, aby sme spevom a tancom vyjadrili radosť z nášho vlastného vzkriesenia, ktorá nás neopúšťala ani pri prechode ulicami Turína, keď sme sa za spevu a zdraviac všetkých okoloidúcich presunuli do oratória Don Bosca vo Valdocco, kde nás s otvoreným náručím očakávali priatelia Saleziáni a kde sme sa mohli v pokoji naobedovať. Po obede sme mali možnosť pomodliť sa v tichu Sanktuária Panny Márie Pomocnice kresťanov, po čom nasledovala svätá omša, ktorá dala plný zmysel a hĺbku prežitému dňu. Vo svätej omši sa pre každého z nás na oltári sprítomní tá istá krv Kristova, ktorou bolo „namaľované“ Turínske plátno, aby nás vzkriesila ku skutočne novému životu.

Ďakujeme Pomocnici kresťanov, pretože to bola jej nežná materinská láska, ktorá nám darovala tento nezvyčajný a prekrásny deň. Vďaka Ti, Mária, od tvojich synov a dcér z Cenacolo.

Fotoalbum...

 

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku