ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Pútnici vo Fatime

Mama Elvíra, otec Stefano a spolu s nimi Maurizio a Paola, ktorí prileteli priamo z misie v San Paolo (Brazília) s malou Chiarou Máriou, ich trinástou dcérkou, strávili niekoľko dní ako pútnici vo Fatime. Už pred niekoľkými rokmi sa vo Fatime vytvorila skupina priateľov, ktorých spája spoločná túžba otvoriť dom Komunity aj v blízkosti sanktuária „Nossa Senhora“ (ako volajú Pannu Máriu v portugalskom jazyku). Púť bola preto príležitosťou potvrdiť ich úmysel, pretože aj Komunita pociťuje rovnakú túžbu, ktorú vkladáme do našich modlitieb a očakávame Božiu odpoveď. Na stretnutí – svedectve, ktoré zorganizovali priatelia, sa zúčastnilo približne 200 ľudí, všetci úprimne očarení tým, čo Komunita ponúka, a ochotní podľa svojich možností a schopností priložiť ruku k dielu.

Stretli sme sa s rektorom Sanktuária, otcom Virgiliom Antunes, ktorý bol veľmi spokojný, keď sa dozvedel o našom zámere otvoriť dom vo Fatime. Prijal nás s otvoreným srdcom a vyjadril sa, že aj on dúfa v skoré otvorenie domu a uistil nás, že dielu ako je toto naše, opravdivo a úplne zamerané na službu mladým ľuďom, nebude chýbať ani pomoc Božia, ani pomoc domácich ľudí.

Možnosť našej prítomnosti veľmi zaujala aj starostu obce Ourém, do ktorého pôsobnosti patrí Fatima, veľmi dobre nás prijal a prejavil nám plnú podporu.

Okrem toho nám Božia prozreteľnosť umožnila mnoho ďalších stretnutí a nových kontaktov, ktoré sa ukázali skutočným požehnaním. Osobitne spomenieme interview pre katolícku rádio – televíznu stanicu Cancao Nova, ktoré bolo nielen možnosťou svedčiť o zázraku Vzkriesenia, ktorý sa denno-denne obnovuje v našich domoch, zároveň to boli aj chvíle plné milosti, najmä počas krátkeho ale silného momentu adorácie.

Jedným z dôvodov, ktoré nás priviedli do Fatimy, bola obhliadka možných terénov pre náš dom, ktoré priatelia v týchto mesiacoch vyhľadali. Zaujal nás najmä rozľahlý terén vzdialený približne 2,5 km od Sanktuária, zdá sa, že je možnosť na tomto teréne stavať.  Je tam opustená maštaľ, ktorá by po rekonštrukcii mohla poslúžiť ako „základný dom“ pre prvú skupinu mladých.

Všetko sme zverili do rúk Márie a sme si istí, že ak je toto miesto, kde nás „Nossa Senhora“ očakáva, Božia prozreteľnosť nám to potvrdí. Priatelia sa teraz pustia do práce so živou nádejou, že je to správna cesta. Prosíme vás o modlitby, aby Pán Ježiš a Panna Mária Fatimská viedli naše kroky k naplneniu Božej vôle.

Fotogaléria...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku