ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Loreto: duchovné cvičenia pre dievčatá - misionárky


Objaté materinskou láskou Panny Márie z Loreto, ubytované v prekrásnom prostredí mládežníckeho centra „Jána Pavla II“, neďaleko od chlapčenského domu v Loreto, sme sa v čase od 12. do 18. apríla zúčastnili každoročných duchovných cvičení dievčat misionáriek, „služobníc lásky“. Stretlo sa na nich okolo stovky dievčat, prichádzajúcich zo všetkých európskych dievčenských domov Komunity, zjednotených spolu s našimi sestrami „Misionárkami vzkriesenia“.

Prostredníctvom momentov ticha, rozhovorov v skupinkách, osobnej a komunitnej adorácie sme mali možnosť hlboko a s vážnosťou nazrieť do vlastného vnútra a rozjímať o našom kresťanskom povolaní.

Tieto intenzívne prežívané dni nám umožnili plnšie preniknúť do významu jednoduchých a zároveň silných slov, ktoré vyslovila Matka Elvíra a hlas Cirkvi pri príležitosti odovzdania dekrétu o uznaní Komunity ako Medzinárodného združenia veriacich, v októbri predchádzajúceho roku v Ríme. Sú to slová plné svetla pre našu cestu.

S veľkým prekvapením a zároveň s nesmiernou radosťou sme sa jeden deň zúčastnili púte do Assisi. Navštívili sme sväté miesta, v ktorých svätý František a svätá Klára svojim životom svedčili o odvahe, ktorá sa zrodí z viery – svedčili o tom svojim rozhodnutím pre radikálnu chudobu, jednoduchosť a pravdu. Uvedomili sme si, že život sa môže naozaj od základu zmeniť, ak skutočne otvoríme srdce Bohu a „zrekonštruujeme náš dom, ktorý je v troskách“, všetko sa obnoví - v nás a tiež okolo nás.

Milosť, ktorá sa „rozhojnila v nás“ (Rim 5,20), sa dnes premieňa na túžbu vynahradiť to, čo sme dostali, a to nezištnou službou vo svetle slov Matky Elvíry: „Milovať, milovať, milovať... a slúžiť“.

Počas týchto dní sa pekná pani „Božia prozreteľnosť“ postarala o to, aby nám nechýbali ani dobroty na stole, ani pozorná služba našich bratov z domu v Loreto. Najväčšou prozreteľnosťou boli silné svedectvá, bohaté na lásku k Cirkvi, k Bohu a k životu, ktoré nám odovzdali sestry Klarisky z Kláštora svätej Kláry a bratia Františkáni, prítomní v jednotlivých bazilikách, ktoré sme navštívili. Spolu so záverečnou svätou omšou priamo v Bazilike Loreto sa duchovné cvičenia premenili na skutočný „čas milosti“, ktorý ostane zaiste vpísaný do srdca a pamäti každej z nás.
Z celého srdca ďakujeme „hostincu“ Cenacolo, do ktorého nás priviedol Dobrý Samaritán a kde sme prijatí a milovaní takí, akí sme. Ďakujeme za to, že sme mohli opäť raz zakúsiť, čo znamenajú Ježišove slová: „Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte!“

 

Fotoalbum...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku