ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Loreto: duchovné cvičenia pre chlapcov – misionárov


Od 22. do 27. februára sa konali každoročné duchovné cvičenia pre chlapcov misionárov, „služobníkov lásky“, tentokrát v objatí Panny Márie Loretskej. Na cvičeniach sa zúčastnilo 150 chlapcov pochádzajúcich zo všetkých našich domov rozptýlených v celej Európe. Priestory nám poskytlo mládežnícke centrum „Jána Pavla II“, vzdialené iba približne sto metrov od nášho domu v Lorete.
Čas bol naplnený dlhými chvíľami ticha, ktoré umožnili premeditovať prednášky našich kňazov, podeleniami v skupinách a osobnou adoráciou. Toto všetko nám umožnilo nazrieť do vlastného vnútra, naplno preniknúť do významu jednoduchých a napriek tomu silných slov, ktoré vyslovila Matka Elvíra a hlas Cirkvi pri príležitosti odovzdania dekrétu o uznaní Komunity ako Medzinárodného združenia veriacich, na ktorom sme sa zúčastnili v októbri v Ríme. Sú to slová plné svetla pre našu cestu.
S veľkým prekvapením a zároveň s nesmiernou radosťou sme sa jeden deň zúčastnili púte do Assisi. Kráčajúc po stopách sv. Františka a sv. Kláry sme si uvedomili, že život sa môže naozaj zmeniť od základu, že ak vezmeme Boha vážne a „zrekonštruujeme náš dom, ktorý je v troskách“, všetko sa obnoví – v nás a tiež okolo nás.
Milosť, ktorá sa „rozhojnila v nás“ (Rim 5,20), sa dnes premieňa na túžbu vynahradiť to, čo sme dostali, a to nezištnou službou vo svetle slov Matky Elvíry: „Milovať, milovať, milovať... a slúžiť“.
V piatok 26. februára, v deň, kedy sme premýšľali o misiách a o našom vlastnom misijnom poslaní, sme sa s veľkým prekvapením dozvedeli, že do Santuária v Lorete prišli relikvie sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií. Bolo to pre nás akoby potvrdením Ducha svätého, že prijal a požehnal našu misiu.
Veľkým požehnaním a zároveň nesmiernou radosťou bola pre nás prítomnosť Matky Elvíry počas celých duchovných cvičení. Obohatením bola aj návšteva u klauzúrnych sestier Pasionistiek, ktoré nám radi otvorili brány svojho kláštora, aby si vypočuli svedectvá niektorých z nás. Duchovné cvičenia sme ukončili slávnostou svätou omšou v Sanktuáriu Loreto.
Z celého srdca ďakujeme „hostincu“ Cenacolo, do ktorého nás priviedol Dobrý Samaritán a kde sme prijatí a milovaní takí, akí sme. Ďakujeme za to, že sme mohli opäť raz zakúsiť, čo znamenajú Ježišove slová: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“

Fotoalbum...

vytlačiť stránkuvytlačiť stránku