ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

DZIĘKI!

Kończąc Święto życia z naszych serc wychodzi jedyne proste a zarazem szczere słowo: DZIĘKI!
DZIĘKUJEMY Bogu za to, że pobłogosławił nas dając nam dobrą pogodę, wspomógł nas swoją Opatrznością, ochronił nas przed niebezpieczeństwami i pomógł utworzyć nam rodzinną atmosferę jedności która połączyła wielu ludzi pochodzących z różnych krajów.
DZIĘKUJEMY pasterzom kościoła którzy byli razem z nami: jego Ekscelencji Robertowi Baker z miasta Birmingham (USA), jego Ekscelencji  Antalowi Majenk z miasta Mukacevo (Ukraina), jego Ekscelencji Giuseppe Guerrini z Saluzzo;
DZIĘKUJEMY wielu kapłanom przybyłych z różnych stron świata, którzy spowiadali bez przerwy przez te wszystkie dni, dzieląc się z nami swoją radością i głęboką modlitwą;
DZIĘKUJEMY wam przybyłym z wielu krajów aby świętować wraz z Matką Elwirą i z nami łaskę Miłosierdzia Bożego, która spłynęła na nas z obfitością przez te 30 lat;
DZIĘKUJEMY grupie wolontariuszy, prawdziwym “aniołom stróżom” tego święta: rodzicom, młodym, przyjaciołom i wszystkim znajomym, którzy wdzięcznie służyli z radością, ludziom przybyłym na święto;
DZIĘKUJEMY wszystkim tym, którzy z domów, misji lub domów wspólnoty... modlili się za nas przez te dni, pomagając aby łaska Pana mogła dotknąć, uzdrowić i wylać wiele nadziei w sercach ludzi;
DZIĘKUJEMY Dziewicy Maryi, Matce Wieczernika, za jej cichą lecz żywą obecność w tych dniach, za Jej wstawiennictwo, za Jej uśmiech i za Jej matczyną opiekę dla wszystkich;
DZIEKUJEMY Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu... za wszystko i na zawsze!!!

Matka Elwira i Wspólnota Cenacolo

WydrukujWydrukuj