ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Susret Papinskog Vijeća za laike


U Papinskom Vijeću za laike održan je sastanak, pod pokroviteljstvom Vatikanskog dikasterija, sa predstavnicima raznih Pokreta i Novih Zajednica, kako bi dobili neke smjernice iz „srca Crkve“ koje Duh Sveti želi poslati svugdje gdje je Božji narod.
Uvodni govor njegove eminencije Kardinala Rylka bio je dirljiv, dubok i bogat natuknicama za promišljanje i sagledavanje godine Vjere, godine koja je na poseban način u srcu Svetoga Oca Benedikta XVI, kao prilika za buđenje u vjeri i koja pruža novu dobrodošlicu Bogu u prostoru ljudskog življenja; godina koja mora biti posebna i u srcu Pokreta i Novih Zajednica koji su na poseban način pozvani kako bi „zakucali“ u skladu sa Petrovim srcem.
Godina vjere, kako nas je podsjetio Kardinal Rylko, treba nas obogatiti u svakoj stvarnosti,  kako onih koji su već u vjeri da istu vjeru ne uzimaju zdravo za gotovo, tako i u svjedočenju prema vani, u navještavanju koje nas mora potaknuti na nov misionarski žar na svim područjima života.
Godina koja je dio tradicijskog bogatstva vjere Crkve, prije svega u proteklih pedeset godina II. Vatikanskog Koncila i dvadeset godina od proglašenja katekizma Katoličke Crkve, koji je zreo plod samog Koncila.
Nakon kardinalovog uvoda podjela sudionika Pokreta i Novih Zajednica bila je bogata pozitivnim točkama koje treba prihvatiti i za naš zajedničarski put. Bilo je lijepo kontemplirati i slaviti Boga za maštovitost Duha Svetoga koji u svim sferama ljudskog života uvijek izdiže nove karizme, samo sa jednom namjerom: dovesti ljudsko srce Bogu, našoj radosti i miru.
Zahvaljujemo Papinskom Vijeću za laike na ovom trenutku koji je obogatio i utvrdio našu vjeru koja će zasigurno biti plodna da „prihvaća“ ono što nam Bog ove godine želi darovati  i da živimo ono što će preko nas htjeti darovati drugima.

Ispiši stranicuIspiši stranicu