ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

Sveci “zaštitnici”

Zaista originalan poklon koji se svidio svima: u Glavnoj kući u Saluzzu za rođendan Majke Elvire momci su pripremili za svaku bratovštinu Cenacola sliku jednog sveca značajnog za našu Zajednicu, sa njemu upućenom molitvom, koju će u bratovštini moliti svakog dana.
Tako je na svoj rođendan Majka Elvira izvukla jednog sveca za svaku bratovštinu, koji će postati zaštitnik i „Pravi Prijatelj“ te kuće u ovoj godini.
Objašnjavajući poklon, otac Stefano je rekao: Mi smo u svojoj prošlosti upoznali mnoga ružna lica, lica zla, tamna i ljutita, tužna lica… Nasuprot tome, danas smo dio obitelji Crkve, koja ima mnogo svijetlih i radosnih lica, puno lijepih, čistih i iskrenih srca, lica žena i muškaraca koji su se borili čitavog života za čistoću, za radost, za slobodu, za vjeru, za siromašne…. i uspjeli su! Sveci nam kažu da se isplati boriti za Gospodina, da se isplati dati život za Njega! Sveci i blaženici dolaze iz svih zemalja, svih društvenih slojeva: sveci koji su bili bogati, prinčevi i kraljevi, sveci koji su imali kršćanski odgoj… a tu si sveci koji su u svojoj prošlosti bili protiv Krista i udaljeni od vjere kao i mi; sveci koji su išli i neumorno naviještali Evanđelje po dalekim zemljama i drugi koji su izabrali molitvu tišine, no njihov život govori nam još i danas…
To su muškarci i žene koje poznajemo i drugi koje ne poznajemo a koje ćemo upoznati ove godine. Zatim ćemo svake godine za rođendan Majke Elvire ponovo predati „našeg“ Sveca koji će si „spremiti torbe“ za drugu bratovštinu! To je prilika za nas da upoznamo svece: Ivan Pavao II i Benedikt XVI su kanonizirali mnoge; to znači da znaju da čovječanstvo ima potrebu vidjeti Božje Svjetlo na djelu, vidjeti da ta Svjetlost ulazi u život ljudi poput nas, supruga i majki obitelji, u život svećenika, biskupa, jednostavnih mladih ljudi, posvećenih laika, sveučilišnih profesora, u život liječnika... ima nas svih vrsta!
To je zaista lijepo jer nam Crkva time kaže da je svaki život „svet“, i da tvoj život treba biti „svet“. Dakle, bit će lijepo ove godine upoznati svece i svetice „zaštitnike“ naših bratovština, postati prijateljima te prekrasne i svijetle obitelji koja je već u nebu, ali je i ovdje s nama. Upoznat ćemo njihovu vjeru i oni će nam pomoći,  povjerit ćemo mlade koji ulaze u naše kuće, tražit ćemo od njih snagu i vjernost na putu dobra.

Za vas, obitelji koji imate djecu u našim bratovštinama i za vas prijatelje naših kuća, postoji mogućnost da upoznate „Sveca zaštitnika“ pojedinih bratovština i dobijete molitvu koju mole mladi. Ako to želite kliknite dolje…  i molite ih s nama i za nas!

BRATOVŠTINE U ITALIJI…

BRATOVŠTINE U INOZEMSTVU…

Ispiši stranicuIspiši stranicu