ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2014

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2014

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego zgromadziliśmy się na wzgórzu w Saluzzo, by świętować i przyjąć Jego dar, przeżywając wspólnie moment składania pierwszych ślubów sześciu nowicjuszek.  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego została wybrana jako dzień, w którym bracia konsekrowani i Siostry Misjonarki Zmartwychwstania przytulają, odnawiają lub wypowiadają śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i miłości oraz służby ubogim. Dzień zaczął się adoracją Eucharystyczną, podczas której księża i bracia konsekrowani odnowili swoje „Tak”. Po adoracji siostry przedstawiły część Ewangelii o Samarytance i  Marii Magdalenie, postaciach, które po spotkaniu z Jezusem biegły świadczyć o Zmartwychwstaniu. Na końcu przedstawiły nam zstąpienie Ducha Świętego na Maryję i apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, którzy później poszli głosić Ewangelię całemu światu. To wszystko zostało poświadczone kilkoma świadectwami, które wzruszyły wiele serc, niosąc radość i nadzieję.                    
Po południu, po obiedzie, znowu zgromadziliśmy się pod namiotem, aby uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu dnia – Uczcie Eucharystycznej – celebrowanej przez J.E. Giuseppe Guerini, biskupa diecezji Saluzzo, podczas której sześć nowicjuszek  ( Anna, Doris, Maddalena, Federica, Martina i Antonietta) złożyły pierwsze śluby. Inne siostry odnowiły śluby wieczyste  i czasowe. Dziękujemy naszemu biskupowi za wierność i przyjaźń, jaką otrzymujemy i dziękujemy Maryi, Matce Kościoła i Matce Wieczernika za to, że tak, jak kiedyś dla apostołów, teraz kontynuuje swoją obecność  w drodze Jej ziemskich dzieci!

Poślubiłam najpiękniejszego człowieka na świecie : Jezusa. Wydawało mi się, że niebo przyszło, by mnie przyjąć i jeszcze bardziej zjednoczyć z Nim. Czułam się podczas mówienia „tak”, jak małżonka, która będzie Mu  towarzyszyć w radości i smutku, szczęśliwa, że może krzyczeć całemu światu :  „ Ujrzałam Pana!”. Jestem szczęśliwa, że mogę ofiarować swoje życie wszystkim ,których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Dziękuję Tobie Matko Elwiro i siostrom, które mnie prowadziły, wspierały i kochały podczas tej drogi.
                                                                                                         Siostra Maddalena (Czechy).


Jezus poślubił całe moje życie i nie ma większej radości od tej, że wiem, że należę do Niego! Moje „tak” w sercu przeżyłam mocno, odczuwając obecność Maryi. Dziękuję siostrom za czas, jaki przeżywałyśmy razem podczas nowicjatu, za przyjaźń i jedność, które odczuwałam w tym czasie. Dziękuję też za obecność Matki Elwiry, która nam towarzyszyła z wielkim entuzjazmem podczas nowicjatu, a także Siostrze Claudii i Siostrze Jennifer, ponieważ przeżywały one wszystko…i więcej od tego z nami! Dziękuję.

Siostra Doris (Chorwacja)


Wielka jest miłość Pana Boga wobec nas! Moje ubogie i słabe życie poślubiło Pana! Jakie zaufanie! Jaka Miłość! Wielkie i szczególne dzięki Matce Elwirze, ponieważ wierzyła we mnie w momentach, kiedy ja nie wierzyłam i  wspierała mnie z wielką cierpliwością, miłością i  zaufaniem. Dziękuję z całego serca całej Wspólnocie. Dzięki, dzięki, dzięki na zawsze!

                                                                         Siostra Martina ( Chorwacja )

Dziękuję Jezu, ponieważ pozwoliłeś mi, abym należała do Ciebie! Powiedzieć moje „tak” Jezusowi, było dla mnie jak powiedzenie mocnym głosem tego, co zawsze odczuwałam, a co się podczas tej drogi wzmacniało i dojrzewało każdego dnia : pragnienie, by kochać, służyć, nie należeć już do siebie samej, ale być narzędziem miłości i pokoju. Dziękuję Maryi, Światłości mojej drogi, która od zawsze prowadziła i chroniła moje życie. Wielkie dzięki Matce Elwirze, która otworzyła swoje ramiona i serce także dla mnie. Na końcu z głębi mojego serca składam dzięki siostrom, które podczas tych lat nowicjatu starały się, aby nas prowadzić, zostawiając własne marzenia. Dzięki!

Siostra Federica ( Włochy )


Dziękuję za dar powołania! Gdy pierwszy “raz” powiedziałam “tak”, moje życie znalazło radość, nadzieję i pokój. Złożenie pierwszych ślubów było moją odpowiedzią na miłość Jezusa, jaką przeżyłam i doświadczam każdego dnia. Dziękuję Matce Elwirze, ponieważ miała zawsze wielką miłość dla mojej rodziny, a w niedzielę Zesłania Ducha Świętego mogłam rozważać obecność Pana w niej. Po wielu latach rozdzielenia nastąpiło pojednanie między moimi rodzicami i po raz  pierwszy przeżyliśmy wspólnie dzień w spokoju. Moje „tak” Panu, jest malutkie w porównaniu z miłosierdziem i miłością, jaką On przynosi w moje życie. Dziękuję za rodzinę Cenacolo, która pomogła mi spotkać Pana Boga!

Siostra Anna ( Szwajcaria ) 

Kiedy byłam dzieckiem i myślałam o dniu mojego ślubu, nigdy nie myślałam o tylu ludziach, kwiatach wokół mnie i o tak licznej rodzinie, która świętuje. Brak mi słów, by powiedzieć o tym, co Pan Bóg uczynił dla mnie, jako kobiety i małżonki Jego Syna Jezusa, której serce teraz należy do całej ludzkości, każdego ubogiego i potrzebującego człowieka, dla których teraz pragnie być matką. Radość z tego kroku jest wielka, chociaż mam świadomość, że jestem dopiero na początku długiej drogi życia w ubóstwie, czystości , posłuszeństwie, miłości i służby ubogim! Jednak wiara w Boga Ojca daje mi pokój i wolność , że podołam Mu służyć , ile On, mój Ojciec, ode mnie zechce!

Siostra Antonietta ( Włochy )

ALBUM PHOTO 

WydrukujWydrukuj