ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Najdrożsi, cieszymy się w sposób szczególny z w tym świątecznym dniu, który ofiarował nam Pan. Dziś zgromadziliśmy się w Envie chłopcy i dziewczęta z naszych domów, ks. Iwan, ks. Stefan, ks. Rinino, diakon Marek i Eugenio i wielu naszych przyjaciół wraz z naszym Biskupem i Matka Elwirą, aby pobłogosławić, pożegnać, uścisnąć w Duchu Świętym siedmiu naszych misjonarzy, którzy 19 sierpnia z ojcem Stefanem wyjeżdżają do Liberii w Afryce. Nareszcie!
Był to iście rodzinny moment pełen prostoty i wzruszenia. Najpierw adoracja, modlitwa różańcowa, zwierzenie Maryi całej Wspólnoty i koronka, później Msza św., której przewodniczył ks. Biskup Józef Guerrini, a po Komunii Świętej modlitwa do Ducha Świętego za naszych misjonarzy: Glauco, Pier, Rinaldo, Giorgio, Mark, Fabrizio i Martin – pierwsze „wieczernikowe ziarna” w Afryce. Na koniec Matka Elwira ofiarowała im krzyże i różańce; był to bardzo wzruszający moment – Elwira kocha nas ta jak własna dzieci i jest szczęśliwa, kiedy podejmujemy wielkie wyzwania. Wysłuchaliśmy świadectw na świadectw wyjeżdżających; niektórzy od dłuższego czasu chcieli wyjechać na misje, dla pozostałych było to zaskoczenie, ale z ufnością odpowiedzieli „tak” … będzie to trudna misja. Madonna już nas tan oczekuje; niedaleko znajduje się Sanktuarium Królowej Pokoju, miejsce modlitwy bardzo znane w Liberii, a także nasi przyjaciele: ojciec Adrian i siostry zakonne. Otoczmy modlitwa naszych misjonarzy i dzieci, którym pragną się poświecić. Zostali pobłogosławieni także chłopcy – „wujkowie”: Adrian, Tibor i Pavol, którzy wyjeżdżają wzmocnić misje w Meksyku.

Photo album...

WydrukujWydrukuj