ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Styl Życia

Piękno życia chrześcijańskiego
Tych, którzy wstępują czeka prosty, rodzinny, zorganizowany styl życia, oparty na benedyktyńskiej regule “ora et labora” (módl się i pracuj), prawdziwej przyjaźni, poświęceniu oraz żywej wiary w Jezusa. Duchowość Wspólnoty jest głęboko eucharystyczna i maryjna. W ciągu dnia przeplatają się ze sobą momenty modlitwy (Różaniec, Adoracja, Eucharystia, Liturgia godzin), pracy, na wspólne rozmowy, dzielenia się Słowem Bożym, gry i zabawy. Wierzymy, że życie chrześcijanina w swojej prostocie i pełni jest prawdziwą odpowiedzią na potrzeby ludzkiego serca, a spotkanie z Bogiem rodzi w człowieku nadzieję.

Wspólnotowy dzień
Reguły, które proponuje Wspólnota są owocem wielu lat wędrówki pośród ubogich. Narodziły się one ze szkoły konkretnego życia, które Wspólnota proponuje jako drogę odrodzenia. Styl życia jest prosty, ale surowy, który wymaga poświęcenia, ponieważ chcemy aby czas we wspólnocie stał się początkiem nowego życia. Żeby stać się kimś nowym trzeba od siebie wiele wymagać.. 

Plan dnia. Dzień składa się z momentów modlitwy, pracy, wspólnych rozmów i przyjaźni opartej na prawdzie. Rozpoczyna się pobudką o godzinie 6.00 i modlitwą, a później jest śniadanie i praca, która jest zróżnicowana. Każdy otrzymuje pewne obowiązki na jakiś okres czasu: jest tak, ponieważ wierzymy, że praca jest okazją do poznania siebie i osobistego wzrostu. Elwira często powtarza, że tym, czego wspólnota pragnie nas nauczyć, to umiejętność życia.
Po objedzie spędza się pewien czas razem, a o 14.00 rozpoczyna się popołudniową pracę. Drugą część różańca odmawia się w ciągu pracy, aby odkryć, że pracując także można się modlić. O godzinie 18.30 jest modlitwa wieczorna (trzecia część różańca) oraz dzielenie się Słowem Bożym i przeżytym dniem. Następnie jest kolacja, momenty zabawy i przyjaźni, a o godzinie 22.00 kończy się dzień i idziemy spać.

Wyrzeczenia. We wspólnocie nie pali się papierosów, nie pije alkoholu, nie ogląda telewizji (można obejrzeć jedynie dobry film lub mecz) i nie słucha muzyki (jedynie ta śpiewana przez nas), nie ma czasu wolnego, którym można “rozporządzać” według własnego uznania,  przez pewien okres nie otrzymuje się telefonów, chyba, że są to sprawy niezbędne. Wszystko ułożono tak, aby pomogło skoncentrować się maksymalnie na sobie, bez zewnętrznych rozproszeń, a czas we wspólnocie był jak najbardziej owocny. Poświęcenie jakiego wymaga wspólnota daje możliwość poznania i nabrania szacunku do siebie, możemy zobaczyć, że jesteśmy w stanie pokonać wiele naszych ograniczeń, uzależnień i lęków.

Poznanie siebie.Przeżywamy również momenty konfrontacji, dzielenia się i refleksji nad życiem w grupach, gdzie w klimacie głębokiej prawdy i otwartości mówimy o sobie. Otrzymując braterską pomoc można odkryć prawdziwą przyjaźń, która pomaga wzrastać, zmienić się oraz przezwyciężyć lęki.

Bezinteresowne poświęcenie.Wszyscy, którzy żyją we wspólnocie pracują całkowicie bezinteresownie, nikt nie otrzymuje wynagrodzenia.
Styl życia, który Wspólnota proponuje jest taki sam dla wszystkich, ponieważ cel dla jakiego przybyliśmy jest ten sam dla wszystkich: nauczyć się żyć pogodnie w świetle Słowa Bożego oraz w prawdziwych relacjach z braćmi i siostrami we wspólnocie.

WydrukujWydrukuj