ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

Przyjaciele Cenacolo

“Żyjąc wspólnotą w świecie”
Wielu przyjaciół świeckich oraz wiele rodzin naśladuje życie wspólnoty, podąża tą samą drogą duchowości wspólnotowej, służy bezinteresownie misjom, pozostając jednak w swoim kręgu rodzinnym i wykonując swoją pracę. Wielu z nich, dzięki wspólnocie odnalazła żywą wiarę, która wyraża się po przez życie sakramentalne, modlitwę i miłość bliźniego. Wykorzystując swoje zdolności i profesje starają się oni służyć innym w tych miejscach gdzie żyją. Są także ci, którzy poświęcają swój czas na życie we wspólnocie lub na misjach, dzieląc się z młodymi i dziećmi swoim doświadczeniem. Wielu z nich pomaga Wspólnocie zorganizować pokazy, spotkania, świadectwa..., co służy szerzeniu informacji na temat życia wspólnoty Cenacolo, oraz gdzie można otrzymać konkretne porady. Nie ma pomiędzy żadnych zobowiązań. To wspólnota organizuje dla nich dni modlitwy i czas na wspólną refleksję i budowanie przyjaźni, wszystko to ma służyć wzrostowi ku dojrzałości chrześcijańskiej. 

Print this pagePrint this page