ItalianoHrvatskiEnglishFrançaisDeutchEspañolPortuguesePo PolskuSlovakia     

 

pointerHome 

Stránky dejín - Kde bolo tam bolo...Zaspomínať si na to, čo Božia dobrota učinila počas týchto 30 rokov dnes posilňuje našu vieru v istote, že: "Kto dôveruje Bohu, nezostane sklamaný!".
Zverejníme text z roku 1986, napísaný pri príležitosti troch rokov života komunity... z TROCH na TRIDSAT, dobrodružstvo pokračuje...

Z prvého čísla časopisu  "Vzkriesenie"
November-december 1986

"Kde bolo tam bolo..."
Tento rok naša komunita slávi tri roky.
Nadišla hodina, ako pre dieťa v tomto veku, rozšíriť svoj vlastný obzor sféry života, vytváraním nových vzťahov vedomostí a jednoty so spoločnosťou. Hla to je dôvod, pre ktorí my dnes chceme vstúpiť, aj keď len po špičkách do vášho života - milé rodiny - a do vášho kruhu - verní priatelia, spolupracovníci a dobrodinci - prostredníctvom tohto mesačníka, ktorý informuje, otvorí dialóg, vytvára spoločenstvo. Chce byť nástrojom, ktorý zahrnajuc všetkých a každeho, vám porozprava o nášom pokoji, našich srdciach, našej vďake, našej viere, našej radosti.
Áno, pretože, keď už hovoríme o skutočnosti, ktoré vedú k smrti, tu môžeme povedať s pravdou: "Kde bolo tam bolo."
Kedysi dávno bol naozaj jeden opustený dom, ktorý sa stal útočiskom závislých, pary milovníkov dobrodružstva a lásky, často od srdca starého unavený a sklamaný rozpadu štruktúr a ideály považované za nehnuteľný, z hmatateľným znakom Teraz, špinavé a nebezpečné v stenách starej budovy.
Ale dnes, práve v tomto dome, vo vlastníctve mesta Saluzzo, sa zrodil život a nádej na budúcnosť pre nový život.
Dokonca aj vzhľad stien sa teraz zmenil  a v plnom prúde pokracuju práce rekonštrukcie a skrášľovania.
Starý a neobývateľný dom v minulosti dobu, ale trvá na naše oči, dobre fotografoval v negatívnej realite súčasnej dobe a sú aktívne vo mladého muža, ktorý sa pýta, do Spoločenstva: zúfalý a teraz lovili zlým dvojnásobne smrtiace drogy, rozhodne sa nám veriť treba pomôcť, aby sa z tejto neudržateľnej situácie.
 


Print this pagePrint this page